• Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam trình bày nội dung chương 5 - Các vùng kinh tế - xã hội Việt Nam. Giáo trình phù hợp với ngành học Địa lí, Lịch sử đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành học khác có liên quan.

   68 p tdmu 26/03/2023 4 0

 • Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam trình bày các nội dung: Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Việt Nam, đặc điểm tự nhiên Việt Nam, đặc điểm dân cư, dân tộc Việt Nam, các ngành kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p tdmu 26/03/2023 8 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 2

  Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Vi sinh vật học cung cấp cho người đọc các nội dung: Các quá trình lên men ở vi sinh vật, đại cương về truyền nhiễm và miễn dịch, vi khuẩn quang hợp và cố định nitơ phân tử, công nghệ vi sinh trong xử lý ô nhiễm môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p tdmu 26/03/2023 3 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lí và ứng dụng của các nhóm vi sinh vật, làm tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập ờ trường đại học sư phạm, trường phổ thông. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   127 p tdmu 26/03/2023 5 0

 • Giáo trình Thực vật học: Phần 1

  Giáo trình Thực vật học: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Thực vật học gồm 2 chương trình bày cơ quan sinh dưỡng; sự sinh sản của thực vật. Học xong chương này, sinh viên có thể nhận biết và mò tả được các đặc điểm hình thái của cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản của một loài cây, làm cơ sở để giám định tên khoa học của thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p tdmu 26/03/2023 4 0

 • Giáo trình Thực vật học: Phần 2

  Giáo trình Thực vật học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Thực vật học gồm 4 chương trình bày nguyên lý phân loại và sự phân chia sinh giới; thực vật bậc thấp; thực vật bậc cao; hệ thống phân loại ngành thực vật hạt kín. Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p tdmu 26/03/2023 3 0

 • Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1 trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về tư duy và tư duy toán học, những loại hình tư duy thường gặp trong dạy học môn toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p tdmu 26/03/2023 2 0

 • Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Phương pháp dạy toán ở trường phổ thông nhằm phát triển tư duy học sinh" trình bày các nội dung chương 3 - Phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học môn toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p tdmu 26/03/2023 2 0

 • Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non góp phần cụ thể hoá quan điểm giáo dục tích cực hướng vào sự phát triển trẻ mầm non, lấy hoạt động làm phương tiện để thực hiện mục đích giáo dục trẻ. Tài liệu trang bị cho giáo viên mầm non những kiến thức chung về giáo dục môi trường và giáo dục môi trường cho trẻ mầm non; hình thành các...

   41 p tdmu 26/03/2023 2 0

 • Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non" trình bày cụ thể về quá trình giáo dục môi trường ở trường mầm non; giới thiệu quyết định của Chính phủ và chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề giáo dục môi trường trong trường học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p tdmu 26/03/2023 2 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học" trình bày các nội dung: Sử dụng một số phần mềm trong dạy học hóa học, sử dụng một số phần mềm kiểm tra đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p tdmu 26/03/2023 4 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học" trình bày các nội dung của 2 chương đầu bao gồm: Một số vấn đề chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học, xây dựng bài giảng, giáo trình điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p tdmu 26/03/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số