• Giáo trình Luật đất đai - NXB Hồng Đức: Phần 1

  Giáo trình Luật đất đai - NXB Hồng Đức: Phần 1

  Giáo trình Luật đất đai: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chế độ sở hữu đất đai, những vấn đề chung về luật đất đai, quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai, điều phối đất đai, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   216 p tdmu 28/04/2019 61 1

 • Giáo trình Luật đất đai - NXB Hồng Đức: Phần 2

  Giáo trình Luật đất đai - NXB Hồng Đức: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Luật đất đai" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quyền của người sử dụng đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất, các hoạt động đảm bảo việc tranh chấp pháp luật đất đai, thanh tra chuyên ngành đất đai, xử lý vi phạm luật đất đai, giải quyết tố cáo về đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   188 p tdmu 28/04/2019 77 0

 • Ebook Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên: Phần 1

  Ebook Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên: Phần 1

  Cuốn sách "Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên" tập hợp các văn bản luật cảu chính phủ và các bộ, ngành hướng dẫn thi hành. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   306 p tdmu 28/04/2019 75 0

 • Ebook Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên: Phần 2

  Ebook Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên: Phần 2

  Cuốn "Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên" là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các cơ quản quản lý giáo dục và đông đảo học sinh, sinh viên cùng đông đảo bạn đọc tham khảo và thực hiện. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách

   215 p tdmu 28/04/2019 85 0

 • Tập bài giảng Nghiệp vụ lý lịch Tư pháp: Phần 1

  Tập bài giảng Nghiệp vụ lý lịch Tư pháp: Phần 1

  Phần 1 tập bài giảng "Nghiệp vụ lý lịch Tư pháp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về lý lịch Tư pháp, đạo đức nghề nghiệp của công chức làm công tác lý lịch Tư pháp; qui định pháp luật của một số nước về lý lịch Tư pháp, kỹ năng lập lý lịch Tư pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p tdmu 28/04/2019 74 0

 • Tập bài giảng Nghiệp vụ lý lịch Tư pháp: Phần 2

  Tập bài giảng Nghiệp vụ lý lịch Tư pháp: Phần 2

  Phần 2 tập bài giảng bao gồm: Một số vấn đề cơ bản về nhận dạng, kỹ năng cập nhật, xử lý thông tin về cẩm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã; kỹ năng lập, cấp phiếu lý lịch Tư pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p tdmu 28/04/2019 60 0

 • Ebook Thừa kế - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng: Phần 1

  Ebook Thừa kế - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thừa kế - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về thừa kế, thừa kế theo di chúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   224 p tdmu 28/04/2019 76 0

 • Ebook Thừa kế - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng: Phần 2

  Ebook Thừa kế - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phàn 1, phần 2 cuốn sách "Thừa kế - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thừa kế theo pháp luật, thanh toán và phân chia tài sản, thực trạng giải quyết tranh chấp và hướng hoàn thiện quy định của pháp luật về thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   181 p tdmu 28/04/2019 82 0

 • Ebook Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam: Phần 1

  Ebook Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan hệ giữa hiến pháp và quyền con người; chế định quyền con người trong hiến pháp các nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p tdmu 28/04/2019 79 0

 • Ebook Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam: Phần 2

  Ebook Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam trước năm 2013.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   229 p tdmu 28/04/2019 69 0

 • Ebook Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường: Phần 1

  Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển lâu bền...

   46 p tdmu 28/04/2019 78 0

 • Ebook Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường: Phần 2

  Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Mời các bạn cùng tìm hiểu luật này qua phần 2 cuốn sách.

   114 p tdmu 28/04/2019 86 0