• Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 (Tái bản lần thứ nhất) giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chương 1: Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng; chương 2: công tác tổ chức văn phòng; chương 3: Quản trị lao động văn phòng; chương 4: Tổ chức công tác thông tin; chương 5: Quản lý thời gian làm việc; chương 6: Tổ chức tiếp khách. Mời...

   147 p tdmu 25/04/2023 392 1

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 (Tái bản lần thứ nhất) giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chương 7: Tổ chức hội họp, hội nghị; chương 8: Tổ chức các chuyến đi công tác; chương 9: công tác văn thư; chương 10: công tác lưu trữ; chương 11: soạn thảo văn bản quản lý; chương 12: kỹ thuật soạn thảo một số văn bản hành chính thông...

   197 p tdmu 25/04/2023 346 0

 • Ebook Tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế: Phần 1

  Ebook Tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế: Phần 1

  Cuốn sách Tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế; Chương 2: Tổ chức chứng từ kế toán; Chương 3: Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán; Chương 4: Tổ chức sổ kế toán; Chương 5: Tổ chức chế độ báo cáo kế toán; Chương 6: Tổ chức công...

   194 p tdmu 25/04/2023 404 1

 • Ebook Tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế: Phần 2

  Ebook Tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế" gồm có những nội dung chính sau: Chương 7: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 8: Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho; Chương 9: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ; Chương 10: Tổ chức công tác kế toán...

   228 p tdmu 25/04/2023 310 1

 • Sách chuyên khảo về thị trường chứng khoán: Phần 1

  Sách chuyên khảo về thị trường chứng khoán: Phần 1

  Sách chuyên khảo về thị trường chứng khoán: Phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán; Chương 2: Thị trường sơ cấp; Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán; Chương 4: Thị trường phi tập trung; Chương 5: Tổ chức kinh doanh chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   278 p tdmu 25/04/2023 304 3

 • Sách chuyên khảo về thị trường chứng khoán: Phần 2

  Sách chuyên khảo về thị trường chứng khoán: Phần 2

  Sách chuyên khảo về thị trường chứng khoán: Phần 2 gồm có các chương sau: Chương 6: Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; Chương 7: Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; Chương 8: Hệ thống thông tin thị trường; Chương 9: Phân tích chứng khoán; Chương 10: Quản lý về thị trường chứng khoán; Chương 11: Đạo đức nghề...

   182 p tdmu 25/04/2023 274 3

 • Giáo trình Bố cục: Phần 1

  Giáo trình Bố cục: Phần 1

  Giáo trình Bố cục giới thiệu một số kiến thức chung về bố cục trong hội họa. Nội dung cuốn sách trình bày mục tiêu, nội dung cụ thể về vẽ tranh; bài tập vẽ tranh trong SGK mĩ thuật 6, bài tập ứng dụng vẽ tranh bố cục, hướng dẫn thực hiện, danh mục phiên âm tên người, địa danh viết bằng tiếng nước ngoài, các thuật ngữ mĩ thuật phổ...

   121 p tdmu 25/04/2023 523 0

 • Giáo trình Bố cục: Phần 2

  Giáo trình Bố cục: Phần 2

  Giáo trình Bố cục: Phần 2 trình bày hệ thống các bài tập. Các bài tập này được tiến hành từ thấp đến cao, từ yêu cầu đơn giản đến kĩ năng toàn diện (kĩ thuật đồng bộ) để người học có thể phát triển và tự nghiên cứu vươn lên trong công việc sáng tác, giảng dạy. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2...

   49 p tdmu 25/04/2023 330 0

 • Giáo trình Giải tích 2: Phần 2

  Giáo trình Giải tích 2: Phần 2

  Giải tích hàm số nhiều biến số là một môn học quan trọng đối với sinh viên các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Giải tích 2" trình bày các nội dung: Tích phân bội ba; tích phân đường; tích phân mặt; chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p tdmu 25/04/2023 338 1

 • Giáo trình Giải tích 2: Phần 1

  Giáo trình Giải tích 2: Phần 1

  Giáo trình Giải tích 2 gồm 8 chương, trình bày các kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, phép tính đạo hàm và tích phân của hàm số nhiều biến số và lý thuyết chuỗi số, chuỗi lũy thừa. Ngoài ra, để giúp sinh viên có thể tự ôn tập và thực hành cơ bản phần mềm MatLab, trong giáo trình còn có mẫu những đề thi trắc nghiệm, tự luận và một số...

   118 p tdmu 25/04/2023 320 0

 • Giáo trình Thực hành hóa học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Thực hành hóa học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thực hành hóa học đại cương" trình bày các nội dung: xác định khối lượng phân tử chất khí, xác định dương lượng của nguyên tố, xác định hiệu ứng nhiệt của quá trình; dung dịch và tính chất của dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tdmu 25/04/2023 310 0

 • Giáo trình Thực hành hóa học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Thực hành hóa học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Thực hành hóa học đại cương" trình bày các nội dung: Vận tốc phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng, cân bằng hóa học, dung dịch điện ly, phản ứng oxy hóa khử và dòng điện, đại cương tính chất các nguyên tố. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p tdmu 25/04/2023 295 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tdmu