• Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 1

  Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 1

  Tài liệu Đào tạo đội ngũ giáo viên - Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 1 trình bày những nghiên cứu về việc học tập của học sinh, việc giảng dạy có hiệu quả, việc học hỏi của giáo viên và việc đào tạo của giáo viên thông qua các nội dung cụ thể sau: Hiểu biết về người học và sự phát triển của họ, hiểu biết về nội dung môn...

   68 p tdmu 31/12/2019 15 2

 • Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 2

  Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu Đào tạo đội ngũ giáo viên - Người thầy giỏi ở mọi lớp học, phần 2 tiếp tục trình các nội dung đào tạo giáo viên và các khuyến nghị về chính tài liệu trong việc đào tạo giáo viên thông qua các nội dung sau: Các phương pháp sư phạm nhiều triển vọng, việc triển khai và kiểm định các chương trình tập sự, cải...

   62 p tdmu 31/12/2019 17 2

 • Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 1

  Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 1

  Tài liệu với khối lượng kiến thức đa dạng là một tư liệu quý nghiên cứu về nhân tài. Phần 1 của tài liệu sẽ mang đến cho bạn đọc một số lý luận cơ bản về khái niệm tìm năng, khả năng, năng lực, nguồn gốc và các giai đoạn phát triển của nhân tài, con người là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng của văn...

   141 p tdmu 31/12/2019 11 2

 • Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 2

  Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu Tương lai đất nước và vai trò của nhân tài, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày một số kinh nghiệm của Việt Nam và một số nước về phát triển nhân tài như: Kinh nghiệm của Mỹ, kinh nghiệm của Nhật Bản, kinh nghiệm của Hàn Quốc, kinh nghiệm của Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   220 p tdmu 31/12/2019 13 2

 • Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 3

  Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 3

  Tiếp nối phần 1 và 2 của tài liệu Tương lai đất nước và vai trò của nhân tài, phần 3 tiếp tục trình bày một số tư tưởng của Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhân tài, những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhân tài, Mục tiêu, nội dung, hình thức đào tạo tài năng, đào tạo học sinh năng khiếu, đào...

   359 p tdmu 31/12/2019 12 1

 • Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ: Phần 1

  Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ: Phần 1

  Tài liệu Theo học chế tín chỉ và kỹ thuật dạy học trong đào tạo: Phần 1 trình bày một số vấn đề cơ bản cần nhận thức khi triển khai quá trình dạy học, phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, phương pháp dạy học phù hợp với học chế tín chỉ đối với giáo dục đại học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p tdmu 31/12/2019 16 3

 • Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ: Phần 2

  Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ: Phần 2

  Tài liệu Theo học chế tín chỉ và kỹ thuật dạy học trong đào tạo: Phần 2 tiếp tục trình bày các kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo tín chỉ, phương pháp học tập của sinh viên trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, Kỹ thuật nghe và ghi chép trên lớp, Xác định phong cách học của từng sinh viên, Kỹ thuật soạn giảng cho một số loại bài lên...

   79 p tdmu 31/12/2019 16 3

 • Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2

  Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2

  Tài liệu Trường đại học và các cố vấn học tập: Phần 2 tiếp tục trình bày các hoạt động của cố vấn học tập trong các trường đại học ở Việt Nam, đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau về thực trạng hoạt động của cố vấn học tập ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, các hoạt động thực tế về cố vấn học tập ở một số...

   227 p tdmu 31/12/2019 17 3

 • Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1

  Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1

  Tài liệu Trường đại học và các cố vấn học tập: Phần 1 đào tạo theo tín chỉ và những vấn đề lý luận về cố vấn học tập, mô tả từ nhiều góc độ những vấn đề xung quanh đào tạo tín chỉ ở Việt Nam và giới thiệu những khía cạnh lý luận, những quan điểm tiếp cận về hoạt động cố vấn học tập trên thế giới. Mời các bạn cùng tham...

   142 p tdmu 31/12/2019 16 3

 • Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc: Phần 1

  Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc: Phần 1

  Tài liệu Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc giới thiệu những tác phẩm hay của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu theo các thể loại thơ, văn tế, hịch và truyện Nôm. Phần 1 Tài liệu trình bày nội dung các tác phẩm: Lăng mầu tống sứ, đơn đao phó hội, thất Kinh Châu, Vương Lăng biếm Trần Bình, mưa dầm thi, nước lụt thi, truyện Nôm Lục Vân Tiên, ......

   117 p tdmu 31/12/2019 9 2

 • Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc: Phần 2

  Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc: Phần 2

  Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ yêu nước lớn của dân tộc, toàn bộ cuộc đời ông gắn liền với vận mệnh sống còn của daan tọc ta nửa đầu thế kỷ thứ XIX. Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc, phần 2 trình bày nội dung của hai truyện Nôm: Dương Từ - Hà Mậu và Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca. Đây...

   127 p tdmu 31/12/2019 10 2

 • Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ: Phần 1

  Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ: Phần 1

  Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động của Thành ủy biên tập, phát hành tập tài liệu này đó chính là sự trân trọng những tập thể và cá nhân đã thực hiện tốt Cuộc vận động; đồng thời giới thiệu mô hình, cách làm hay để đồng chí, đồng bào thành phố tham khảo, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo...

   145 p tdmu 31/12/2019 14 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số