• Bài giảng Vật lý 1: Chương 1.2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1.2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần tiếp theo bài giảng "Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật Newwton, các lực liên kết, động lượng và định luật bảo toàn động lượng, chuyển động tương đối và nguyên lý Galile,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p tdmu 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khối tâm, chuyển động của vật rắn, mô men quán tính, phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 3: Công và năng lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Công, công suất, năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng, động năng, thế năng, cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường thế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 4: Trường hấp dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật vạn vật hấp dẫn, trường hấp dẫn, các định luật Keppler, vệ tinh nhân tạo - Tốc độ vũ trụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p tdmu 29/06/2020 2 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 5 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 5 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 5: Trường tĩnh điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương tác điện - Định luật Coulomb, điện trường, định lý Ostrogradsky - Gauss, công của lực điện trường điện thế - Hiệu điện thế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p tdmu 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 6 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 6 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 6: Vật dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật dẫn cân bằng tĩnh điện, hiện tượng điện hưởng, điện dung của vật dẫn cô lập, hệ vật dẫn cân bằng, tụ điện, năng lượng điện trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 7: Điện môi" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phân cực của chất điện môi, vec-tơ phân cực điện môi, điện trường tổng hợp trong điện môi, điện môi đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p tdmu 29/06/2020 1 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 9 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 9 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 9: Cảm ứng điện từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, năng lượng từ trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 8: Từ trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm từ trường, cảm ứng từ của các dòng điện; đường cảm ứng từ - Từ thông; các định lý quan trong về từ trường, lực từ tác dụng lên dòng điện, điện tích chuyển động trong từ trường, công của lực từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p tdmu 29/06/2020 2 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 12 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 12 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 12: Dao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Dao động cơ điều hòa, tăt dần, cưỡng bức, dao động điện từ điều hòa, tắt dẫn, cững bức, tổng hợp các dao động điều hòa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p tdmu 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 13 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 13 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 13: Sóng cơ và sóng điện từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Sóng, hàm sóng, năng lượng sóng cơ, sự giao thoa sóng, sóng dừng, nguyên lý Huyghen vầ hiện tượng nhiễu xạ sóng cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Thuyết động học phân tử chất khí" cung cấp cho người học các kiến thức: Những đặc trưng cơ bản của khí lý tưởng cổ điển, phương trình trạng thái khí lý tưởng, thuyết động học phân tử, các định luật phân bố phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p tdmu 29/06/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số