• Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm năng lượng - Công và nhiệt, nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học, ứng dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 3: Nguyên lý thứ hai cuẩ nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Những hạn chế cuẩ nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, quá trình thuật nghịch và quá trình không thuận nghịch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Khí thực" cung cấp cho người học các kiến thức: Lực tương tác phân tử vầ thế nawng tương tác, khí thực và phương trình trạng thái của khí thực, nghiên cứu khí thực bằng thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Chất lỏng" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo và chuyển động phân tử của chất lỏng, các hiện tượng mặt ngoài của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p tdmu 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Thuyết tương đối hẹp của Einstein" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tiên đề Einstein, động học tương đối tính - Phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối tính - Hệ thức Einstein. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p tdmu 29/06/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần 2 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Đâu là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Tự nhiên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập vầ nghiên cứu.

   34 p tdmu 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần 1 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở quang học sóng, hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp, hiện tượng giao thoa do phản xạ, hiện tượng giao thoa gây bởi bản mỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần 3 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về hiện tượng phân cực ánh sáng bao gồm: Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực, phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p tdmu 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 8: Quang học lượng tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng lượng của Planck, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng compton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p tdmu 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 10 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 10 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 10: Vật lý nguyên tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nghiên cứu về nguyên tử trước khi có cơ học lượng tử, các tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử, nguyên tử hydro theo quan điểm cơ học lượng tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 1: Khái quát về marketing" giúp người học hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.

   68 p tdmu 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Mục tiêu chung của bài giảng là giúp người học trình bày được qui trình quản trị marketing, liệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của chúng, biết cách phân tích thị trường và phân tích SWOT, liệt kê và trình bày được các bước lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tdmu 29/06/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số