• Ebook Phân tích hóa lý: Phương pháp phổ nghiệm nghiên cứu cấu trúc phân tử - GS. TSKH. Từ Mạc Văn

  Ebook Phân tích hóa lý: Phương pháp phổ nghiệm nghiên cứu cấu trúc phân tử - GS. TSKH. Từ Mạc Văn

  Cuốn sách Phân tích hóa lý: Phương pháp phổ nghiệm nghiên cứu cấu trúc phân tử nhằm giúp cho các bạn nắm được những kiến thức cơ bản về các phương pháp phổ nghiệm thường gặp, từ đó có thể giải thích các số liệu thực nghiệm của phương pháp quang phổ liên quan với cấu trúc nội tại của phân tử.

   153 p tdmu 18/01/2015 107 4

 • Ebook Hóa lý: Tập 2 - Trần Văn Nhân (Chủ biên), Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế

  Ebook Hóa lý: Tập 2 - Trần Văn Nhân (Chủ biên), Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế

  Ebook Hóa lý: Tập 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về dung dịch, quy tắc pha, nhiệt động học thống kê, các hiện tượng bề mặt sự hấp thụ. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Hóa học và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. (Bạn đọc có thể tìm đọc và...

   210 p tdmu 18/01/2015 42 3

 • Ebook Hóa vô cơ: Tập 3 - Hoàng Nhâm

  Ebook Hóa vô cơ: Tập 3 - Hoàng Nhâm

  Cuốn sách Hóa vô cơ: Tập 3 do Hoàng Nhâm biên soạn trình bày về các nguyên tố chuyển tiếp với những nội dung chính như cấu tạo, thành phầm, tên gọi, các hiện tượng và quá trinh của các nguyên tố này. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sinh học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng...

   329 p tdmu 18/01/2015 44 2

 • Giáo trình Hóa Lý: Tập 1 - Nguyễn Đình Huề

  Giáo trình Hóa Lý: Tập 1 - Nguyễn Đình Huề

  Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học có kết cấu nội dung gồm 6 chương. Nội dung giáo trình trình bày nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học; nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hóa học; nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học; sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ 2 của nhiệt động lực học, hàm...

   152 p tdmu 18/01/2015 92 1

 • Giáo trình Hóa học các hợp chất dị vòng - GS.TSKH. Nguyễn Minh Thảo

  Giáo trình Hóa học các hợp chất dị vòng - GS.TSKH. Nguyễn Minh Thảo

  Giáo trình Hóa học các hợp chất dị vòng do GS.TSKH. Nguyễn Minh Thảo biên soạn có kết cấu gồm 8 chương. Nội dung giáo trình lần lượt trình bày các vấn đề: Đại cương về các hợp chất dị vòng, nhóm dị vòng 5 cạnh 1 dị tố, hệ ngưng tụ của các chất dị vòng thơm 5 cạnh một dị tố và các nội dung khác. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng...

   230 p tdmu 18/01/2015 37 3

 • Giáo trình Ma sát học - GS.TSKH. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Phạm Văn Hùng

  Giáo trình Ma sát học - GS.TSKH. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Phạm Văn Hùng

  Giáo trình Ma sát học được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về chất lượng bề mặt tiếp xúc của bề mặt ma sát, ma sát ngoài, mòn vật liệu, tính mòn khớp ma sát. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   202 p tdmu 18/01/2015 146 1

 • Giáo trình Nhiệt động học 2 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Nhiệt động học 2 - NXB Giáo dục

  Phần đầu Giáo trình Nhiệt động học 2 chủ yếu dành cho quá trình truyền năng lượng và cân bằng năng lượng, tiếp theo là nguyên lý một và nguyên lý hai của nhiệt động học. Cuốn sách là công cụ quý báu cho sinh viên để chuẩn bị có hiệu quả cho các kì thi tuyển, cũng như để có một sự trau dồi khoa học vững chắc.

   155 p tdmu 18/01/2015 50 3

 • Ebook Bài tập & lời giải Vật lý chất rắn thuyết tương đối và các vấn đề liên quan =$Problems and solutions on solib state physics, relativity and miscellaneous topics /Yung Kuo Lim (ch.b); Nguyễn Phúc Dương (dịch)

  Ebook Bài tập & lời giải Vật lý chất rắn thuyết tương đối và các vấn đề liên quan =$Problems and solutions on solib state physics, relativity and miscellaneous topics /Yung Kuo Lim (ch.b); Nguyễn Phúc Dương (dịch)

  Ebook này có 165 bài tập và lời giải, trong đó: Vật lý chất rắn (81 bài), thuyết tương đối (28 bài) và các vấn đề liên quan (56 bài). Hầu hết các bài chọn đưa vào cuốn sách này đều phù hợp với chương trình Vật lý bậc đại học và sau đại học của chuyên ngành Vật lý chất rắn và lý thuyết tương đối. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử...

   346 p tdmu 18/01/2015 55 4

 • Giáo trình Nhiệt động học & động học ứng dụng/ PGS.TS. Phạm Kim Dĩnh, PGS.TS. Lê Xuân Khuông

  Giáo trình Nhiệt động học & động học ứng dụng/ PGS.TS. Phạm Kim Dĩnh, PGS.TS. Lê Xuân Khuông

  Giáo trình Nhiệt động học & động học ứng dụng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những hiểu biết về nhiệt động học và động học hóa học áp dụng vào công nghệ nấu luyện, tinh luyện các kim loại và hợp kim, tạo hình, nhiệt luyện và xử lý bề mặt,... thuộc lĩnh vực kỹ thuật vật liệu nói chung, đặc biệt là kỹ thuật và vật liệu...

   320 p tdmu 18/01/2015 52 3

 • Giáo trình Kỹ thuật nhiệt - NXB Giáo dục

  Giáo trình Kỹ thuật nhiệt - NXB Giáo dục

  Giáo trình "Kỹ thuật nhiệt" được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành kỹ thuật hệ cao đẳng hoặc làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật các ngành có liên quan. Nội dung giáo trình gồm 2 phần: phần thứ nhất là nhiệt động học kỹ thuật với 7 chương, phần thứ hai là truyền nhiệt với 5 chương và kèm theo phần phụ lục.

   145 p tdmu 18/01/2015 47 1

 • Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng: Phần B - TS. Lê Văn Hạp

  Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng: Phần B - TS. Lê Văn Hạp

  Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng - Phần B giới thiệu về phương trình đạo hàm riêng với những kiến thức được trình bày trong 4 chương phân loại phương trình, phương trình loại Eli, phương trình loại Hyperbol, phương trình loại Parabol. Cuối mỗi phần đều có phần hướng dẫn giải giúp người học củng cố kiến thức một cách có hệ...

   86 p tdmu 18/01/2015 173 3

 • Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng: Phần A - TS. Lê Văn Hạp

  Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng: Phần A - TS. Lê Văn Hạp

  Phần A của cuốn Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng giới thiệu về phương trình vi phân với những nội dung cụ thể trình bày về: Các khái niệm cơ bản, cách giải các phương trình cấp một và cấp hai đơn giản, sự tồn tại và duy nhất nghiệm, hệ phương trình vi phân tuyến tính, phương trình tuyến tính cấp 2.

   73 p tdmu 18/01/2015 101 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số