• Ebook Đa đạng sinh học và nhận thức của người dân sống ở vùng đệm khu bảo tồn về đa dạng sinh học: Trường hợp nghiên cứu ở bản Khe Trăn, Việt Nam - Phần 2

  Ebook Đa đạng sinh học và nhận thức của người dân sống ở vùng đệm khu bảo tồn về đa dạng sinh học: Trường hợp nghiên cứu ở bản Khe Trăn, Việt Nam - Phần 2

  Nội dung phần 1 của ebook trình bày các kiến thức về dân tộc thực vật học, những nhận thức của người dân về công tác bảo tồn, những kết luận và khuyến nghị về đa đạng sinh học và nhận thức của người dân sống ở vùng đệm khu bảo tồn (bản Khe Trăn) về đa dạng sinh học.

   52 p tdmu 26/09/2017 0 0

 • Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Tập 2 - Phần 2

  Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Tập 2 - Phần 2

  Nối tiếp cho phần 1, nội dung phần 2 của ebook "Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS" Tập 2 trình bày về phân tích cụm, khái niệm và ứng dụng phân tích cụm, các thuật ngữ và tham số thống kê trong phân tích cụm và tiến hành phân tích cụm.

   102 p tdmu 25/09/2017 0 0

 • Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Tập 2 - Phần 1

  Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Tập 2 - Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS" Tập 2 trình bày về việc tiến hành phân tích hồi qui Binary Logistic, đánh giá độ tin cậy của các thang đo, phân tích nhân số, mô hình phân tích nhân số, các tham số thống kê trong phân tích nhân số và phân tích biệt số.

   89 p tdmu 25/09/2017 1 0

 • Ebook Mẹ - Quà tặng của thượng đế: Phần 1

  Ebook Mẹ - Quà tặng của thượng đế: Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Mẹ - Quà tặng của thượng đế" trình bày những mẩu chuyện ngắn về mẹ đầy ý nghĩa và đáng suy ngẫm như: tình yêu thương của mẹ, hãy nói với mẹ là con yêu mẹ lắm, tình yêu người mẹ, thân thiện mỹ,con yêu mẹ, nghĩa vụ và sự yêu thương.

   87 p tdmu 25/09/2017 1 0

 • Ebook Mẹ - Quà tặng của thượng đế: Phần 2

  Ebook Mẹ - Quà tặng của thượng đế: Phần 2

  Nội dung phần 1 của ebook "Mẹ - Quà tặng của thượng đế" trình bày những mẩu chuyện ngắn về mẹ đầy ý nghĩa và đáng suy ngẫm như: thư của mẹ, yêu thương thật nhiều, nụ cười của người mẹ, và tôi đã bật khóc, mẹ lạnh lắm phải không và mẹ kế.

   89 p tdmu 25/09/2017 0 0

 • Giáo trình trắc địa viễn thám - Phần 1

  Giáo trình trắc địa viễn thám - Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Trắc địa viễn thám" trình bày từ chương 1 đến chương 4 của giáo trình với các nội dung: khái niệm về phương pháp đo ảnh, cơ sở toán học của phương pháp đo ảnh, những tính chất hình học cơ bản của bản đo trong chụp ảnh hàng không, nguyên lý nhìn và đo lập thể.

   63 p tdmu 25/09/2017 1 0

 • Giáo trình trắc địa viễn thám - Phần 2

  Giáo trình trắc địa viễn thám - Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Trắc địa viễn thám" trình bày chương 5 và chương 6 của giáo trình với các nội dung: đoán đọc và điều vẽ ảnh, những khái niệm cơ bản về ảnh vệ tinh.

   44 p tdmu 25/09/2017 0 0

 • Ebook Cẩm nang luyện Dịch Việt - Anh: Phần 1

  Ebook Cẩm nang luyện Dịch Việt - Anh: Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Cẩm nang luyện Dịch Việt - Anh" trình bày nội dung từ phần 1 đến phần 3 của cuốn sách bao gồm những nội dung: những đặc điểm cần lưu ý khi dịch, một số từ khó dịch từ Việt sang Anh, luyện dịch Việt - Anh.

   163 p tdmu 25/09/2017 1 0

 • Ebook Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros - Phần 2

  Ebook Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros - Phần 2

  Nội dung của ebook "Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros" trình bày về các nhà đầu tư bậc thầy và các cách thức biến thói quen của các nhà đầu tư bậc thầy thành thói quen của chính bạn.

   202 p tdmu 25/09/2017 0 0

 • Ebook Bí quyết thành công của Henry Ford - Phần 2

  Ebook Bí quyết thành công của Henry Ford - Phần 2

  Nội dung ebook "Bí quyết thành công của Henry Ford" giúp chúng ta tìm hiểu Henry Ford và Công ty ô tô Ford đã làm thay đổi thế giới như thế nào, đồng thời giới thiệu với chúng ta quá trình phát triển và lớn mạnh cũng như cho chúng ta thấy được mặt vượt trội của Công ty ô tô Ford. Phần 2 của ebook là nội dung chương 3 đến chương 5 của tác phẩm: cuộc...

   48 p tdmu 25/09/2017 2 0

 • Ebook Bí quyết thành công của Henry Ford - Phần 1

  Ebook Bí quyết thành công của Henry Ford - Phần 1

  Nội dung ebook "Bí quyết thành công của Henry Ford" giúp chúng ta tìm hiểu Henry Ford và Công ty ô tô Ford đã làm thay đổi thế giới như thế nào, đồng thời giới thiệu với chúng ta quá trình phát triển và lớn mạnh cũng như cho chúng ta thấy được mặt vượt trội của Công ty ô tô Ford. Phần 1 của ebook là nội dung chương 1 và chương 2 của tác phẩm: cậu bé...

   63 p tdmu 25/09/2017 2 0

 • Ebook Cẩm nang luyện dịch Việt - Anh: Phần 2

  Ebook Cẩm nang luyện dịch Việt - Anh: Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook "Cẩm nang luyện Dịch Việt - Anh" trình bày nội dung từ phần 4 và 5 của cuốn sách bao gồm những nội dung: từ và cấu trúc thông dụng trong các lĩnh vực, tục ngữ - thành ngữ.

   167 p tdmu 25/09/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số