• Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 9 (Tập 1): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 9 (Tập 1): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung bài học: Thương mại và du lịch, thay đổi cơ cấu kinh tế, phân bố công nghiệp, loại hình quần cư, lao động và việc làm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   99 p tdmu 29/06/2018 4 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng địa lí lớp 8 (Tập 2): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng địa lí lớp 8 (Tập 2): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung bài học: Việt Nam đất nước, con người, vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam, vùng biển Việt Nam, lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   125 p tdmu 29/06/2018 3 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 6: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 6: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung bài học: Vị trí, hình dạng, kích thước Trái đất, cách vẽ bản đồ, tỉ lệ bản đồ, phương hướng trên bản đồ, kí hiệu bản đồ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   100 p tdmu 29/06/2018 2 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 9 (Tập 2): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 9 (Tập 2): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung bài học: Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đọc bản đồ, vùng đồng bằng sông Hồng, phân tích biểu đồ, vùng Bắc Trung Bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   93 p tdmu 29/06/2018 3 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng địa lí lớp 8 (Tập 2): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng địa lí lớp 8 (Tập 2): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Việt Nam đất nước con người,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   121 p tdmu 29/06/2018 3 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 9 (Tập 1): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 9 (Tập 1): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung bài học: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phân bố dân cư và các loại hình quần cư, lao động và việc làm, chất lượng cuộc sống,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   122 p tdmu 29/06/2018 4 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 6: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 6: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung bài học: Biển và đại dương, sự chuyển động của các dòng biển, các nhân tố hình thành đất, lớp vỏ sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   79 p tdmu 29/06/2018 4 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 9 (Tập 2): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 9 (Tập 2): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung bài học: Vùng Tây Nguyên, tình hình sản xuất cây công nghiệp, vùng Đông Nam Bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   129 p tdmu 29/06/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Trần Nhật Minh

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Thông tin và quyết định". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thông tin quản trị, quy trình và các yếu tố thông tin, vai trò của thông tin, phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p tdmu 29/06/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cấp bậc quả trị trong tổ chức, vai trò của quản trị, kỹ năng của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p tdmu 29/06/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 do Trần Nhật Minh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm:Lịch sử phát triển quản trị học, lý thuyết Quản trị Cổ điển, lý thuyết quản trị tâm lý – xã hội (hành vi), lý thuyết quản trị tích hợp,...

   35 p tdmu 29/06/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 trình bày các nội dung sau:Khái niệm, các nguyên tắc, cơ sở thiết kế bộ máy tổ chức,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   41 p tdmu 29/06/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số