• Giáo trình ứng dụng tin học: Thực hành thiết kế trang web Microsoft FrontPage 2000 (Phần 1) - Nguyễn Việt Dũng (chủ biên)

  Giáo trình ứng dụng tin học: Thực hành thiết kế trang web Microsoft FrontPage 2000 (Phần 1) - Nguyễn Việt Dũng (chủ biên)

  Giáo trình ứng dụng tin học: Thực hành thiết kế trang web Microsoft FrontPage 2000 được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày các nội dung về tổ chức và tạo một website, định dạng và cải tiến trang web của bạn. Hy vọng qua mỗi bài học, bạn đọc có thể thiết kế các trang web cho riêng mình với chương trình FrontPage 2000.

   111 p tdmu 18/01/2015 159 0

 • Giáo trình ứng dụng tin học: Thực hành thiết kế trang web Microsoft FrontPage 2000 (Phần 2) - Nguyễn Việt Dũng (chủ biên)

  Giáo trình ứng dụng tin học: Thực hành thiết kế trang web Microsoft FrontPage 2000 (Phần 2) - Nguyễn Việt Dũng (chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình ứng dụng tin học: Thực hành thiết kế trang web Microsoft FrontPage 2000 trình bày nội dung bài học 6 trong phần định dạng và cải tiến các trang web của bạn, các kỹ thuật tiên tiến với website, xuất bản và cập nhật web.

   142 p tdmu 18/01/2015 142 0

 • Giáo trình Đất ngập nước /Lê Văn Khoa (chủ biên), Nguyễn Cử, Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân Huân.

  Giáo trình Đất ngập nước /Lê Văn Khoa (chủ biên), Nguyễn Cử, Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân Huân.

  Giáo trình Đất ngập nước gồm các nội dung: Môi trường đất ngập nước, sinh địa hóa đất ngập nước, phát triển hệ sinh thái đất ngập nước; quản lý và bảo vệ đất ngập nước; tài nguyên đất ngập nước Việt Nam...(Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.201, kí hiệu xếp...

   218 p tdmu 18/01/2015 262 7

 • Giáo trình Kinh tế chất thải /GS.TS. Nguyễn Đình Hương (chủ biên).

  Giáo trình Kinh tế chất thải /GS.TS. Nguyễn Đình Hương (chủ biên).

  Gồm 3 phần: Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường; khái quát chung về chất thải và kinh tế chất thải; những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải; phương pháp nghiên cứu kinh tế chất thải; quản lý chất thải. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một (năm 2006). Phòng A3.201, kí...

   345 p tdmu 18/01/2015 197 2

 • Ebook Hóa học môi trường - PGS. PTS. Đặng Kim Chi

  Ebook Hóa học môi trường - PGS. PTS. Đặng Kim Chi

  Ebook Hóa học môi trường do PGS. PTS. Đặng Kim Chi đề cập đến những quá trình hóa học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên trên cơ sơ nhiệt động, nhiệt động, động học và cơ chế phản ứng của chúng, đồng thời cũng đề cập đến một số hiện tượng xảy ra có tính chất hóa học do tác động của con người tới hệ thống sinh thái tự nhiên.

   262 p tdmu 18/01/2015 963 14

 • Ebook Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở - Sở TNMT Đồng Nai

  Ebook Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở - Sở TNMT Đồng Nai

  Sách "Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở" được biên soạn nhằm trợ giúp kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể trên địa bàn cấp cơ sở. Nội dung tài liệu gồm 4 chương trình bày các vấn đề: Cơ sở pháp lý của QLMT cấp cơ sở; mục tiêu, các nguyên tắc và công cụ cơ bản trong QLMT cấp cơ sở; hướng dẫn chuyên môn về...

   132 p tdmu 18/01/2015 334 7

 • Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải /Trần Văn Nhân, Tô Thị Nga

  Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải /Trần Văn Nhân, Tô Thị Nga

  Gồm 3 chương: Sự ô nhiễm môi trường nước; các phương pháp xử lý nước thải; xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một (In lần thứ 5, có chỉnh sửa năm 2009). Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 628.3 TR121).

   333 p tdmu 18/01/2015 264 16

 • Ebook Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Ebook Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Sách "Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp" cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về cơ sở lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm quá trình làm sạch nước thiên nhiên để tạo ra nước uống nói riêng, cấp nước sinh hoạt cho công nghiệp nói chung. Mời bạn đọc tham khảo.

   261 p tdmu 18/01/2015 258 8

 • Giáo trình Sinh học đất :$bDùng cho sinh viên Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Nông - Lâm - Ngư nghiệp/PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Nguyễn Đường, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn.

  Giáo trình Sinh học đất :$bDùng cho sinh viên Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Nông - Lâm - Ngư nghiệp/PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Nguyễn Đường, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn.

  Gồm 7 chương: Sinh học đất và các nhóm sinh vật chính thường gặp trong đất; sinh vật đất trong quá trinh hình thành mùn và kết cấu đất; emzym trong đất và sự sản sinh ra enzym trong đất; vi sinh vật đất trong quá trình phân hủy, chuyển hóa các hợp chất cacbon trong đất; ...(Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện...

   274 p tdmu 18/01/2015 184 5

 • Ebook Kỹ thuật về khai thác nước ngầm - ĐH Thủy lợi

  Ebook Kỹ thuật về khai thác nước ngầm - ĐH Thủy lợi

  Ebook Kỹ thuật về khai thác nước ngầm" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 khái quát về nước ngầm, chương 2 phân loại và sự biến động của nước ngầm, chương 3 chất lượng nước ngầm, chương 4 điều tra đánh giá nước ngầm, chương 5 tính toán công trình khai thác nước ngầm, chương 6 quy hoạch và quản lý hệ thống khai thác nước...

   165 p tdmu 18/01/2015 283 11

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Phần 1) - PGS.TS. Nguyễn Đình Mạnh

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Phần 1) - PGS.TS. Nguyễn Đình Mạnh

  Giáo trình "Đánh giá tác động môi trường" được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên ngành môi trường và sinh viên ngành quản lý đất đai. Sau đây là phần 1 của giáo trình sẽ trình bày nội dung sau: các chỉ thị chỉ số môi trường và lập kế hoạch ĐTM, trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường, các phương pháp dùng trong ĐTM, mẫu đề...

   75 p tdmu 18/01/2015 382 8

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Phần 2) - PGS.TS. Nguyễn Đình Mạnh

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Phần 2) - PGS.TS. Nguyễn Đình Mạnh

  Giáo trình "Đánh giá tác động môi trường" được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên ngành môi trường và sinh viên ngành quản lý đất đai. Sau đây là phần 2 của giáo trình sẽ trình bày báo cáo đánh giá tác động môi trường với đề tài "Tổ hợp công trình công cộng phục vụ nhu cầu của quận Tây Hồ và nhà ở thấp tầng".

   90 p tdmu 18/01/2015 169 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số