• Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Trần Nhật Minh

  Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm đạt những mục tiêu chung một cách hiệu quả nhất trong môi trường đầy biến động. Nội dung bài 1 sẽ giúp các bạn nắm được nội dung cơ bản nhất về quản trị học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p tdmu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7.1 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7.1 - Trần Nhật Minh

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm, nền tảng của hoạch định, phân loại hoạch định, tiến trình hoạch định, các công cụ hoạch định,...

   32 p tdmu 29/06/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Trần Nhật Minh

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Văn hóa tổ chức", cụ thể như: Khái niệm, các loại hình, các thành phần, tạo dựng và duy trì văn hóa, thay đổi văn hóa, tác động đến chức năng quản trị,...

   19 p tdmu 29/06/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trần Nhật Minh

  Chương 4 trình bày về "Môi trường của tổ chức". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Môi trường vĩ mô (MT tổng quát, MT chung), môi trường vi mô (MT đặc thù, MT ngành, MT cạnh tranh), môi trường nội bộ, văn hóa tổ chức,...

   46 p tdmu 29/06/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 cung cấp cho người học các kiến thức: Người lãnh đạo hữu hiệu, uy tín lãnh đạo, chức năng cơ bản của người lãnh đạo, phong cách lãnh đạo, các lý thuyết động viên,,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p tdmu 29/06/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Trọng điểm của chức năng kiểm tra, nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm tra, thiết lập các tiêu chuẩn, hình thức kiểm tra,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p tdmu 29/06/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7.2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7.2 - Trần Nhật Minh

  Chương 7.2 "Các công cụ hoạch định" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Ma trận SWOT, ma trận BCG và BCG mới, mô hình Chu kỳ sống (lifecycle patterns), chiến lược tổng loại (M. Porter),...

   27 p tdmu 29/06/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 3 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 3 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nguyên tắc bố trí, sử dụng nhân lực, dụng nhân như dụng mộc, bố trí theo nhóm làm việc,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p tdmu 29/06/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Nền tảng của chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh ở cấp kinh doanh, Chiến lược đầu tư theo chu kỳ sản phẩm. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   12 p tdmu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Trương Quang Dũng

  Chương 1 trình bày về "Tổng quan về chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm chiến lược, chiến lược dự định và chiến lược được thực hiện, Khái niệm quản trị chiến lược, vai trò của quản trị chiến lược,...

   20 p tdmu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trương Quang Dũng

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phân tích môi trường bên ngoài", cụ thể như: Khái quát, tổng quát về môi trường, môi trường vĩ mô, môi trường chính trị, pháp luật,....Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p tdmu 29/06/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 "Chiến lược chức năng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích khách hàng, lựa chọn thị trường mục tiêu, lựa chọn chiến lược marketing, Marketing Mix (4P). Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p tdmu 29/06/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số