• Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 1

  Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 1

  Tài liệu Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, tự giáo dục và giáo dục lại,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p tdmu 29/02/2020 33 1

 • Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 2

  Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 2

  Tài liệu Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 2 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Phương pháp giáo dục, người giáo viên chủ nhiệm lớp, hệ thống phương pháp giáo dục, các chức năng của người giáo viên chủ nhiệm,... Để nắm nội dung mời các bạn...

   47 p tdmu 29/02/2020 22 1

 • Giáo trình Văn thư: Phần 1

  Giáo trình Văn thư: Phần 1

  Phần 1 giáo trình “Văn thư” cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về công tác văn thư, tổ chức quản lý công tác văn thư và đào tạo, bỗi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ văn thư; tiêu chuẩn hóa trong công tác văn thư,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p tdmu 29/02/2020 24 1

 • Giáo trình Văn thư: Phần 2

  Giáo trình Văn thư: Phần 2

  Phần 2 giáo trình “Văn thư” cung cấp cho người học các kiến thức: Lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   214 p tdmu 29/02/2020 20 1

 • Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T: Phần 1

  Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T: Phần 1

  Mô hình V-3T là mô hình đầu tiên tích hợp ba yếu tố tâm - trí - tài trong khoa học phát triển con người chiến lược. Phần 1 của tài liệu sẽ giới thiệu đến các bạn bức tranh tổng thể về mô hình V-3T cụ thể là: Định nghĩa tâm, trí, tài, từ Tâm năng đến Tâm lược, từ Trí năng đến Trí lược, chiến lược phát triển con người, những yêu cầu...

   118 p tdmu 29/02/2020 25 2

 • Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T: Phần 2

  Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về trí lược và tài lược thông qua các nội dung cụ thể sau: Thông minh hay không thông minh, sức mạnh của trí năng, sơ lược về cấu trúc não bộ của con người, quy trình luyện trí, tài năng trong cuộc sống, quy trình rèn tài, chiến...

   125 p tdmu 29/02/2020 23 1

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 2

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Hệ thống an sinh xã hội ở Việt nam; các lĩnh vực chính trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. tài liệu là tài liệu nghiên cứu có giá trị đối với những người công tác trong lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, hy vọng những thông tin được trình bày trong tài liệu sẽ gợi...

   180 p tdmu 29/02/2020 23 2

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 1

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 1

  Tài liệu là một công trình nghiên cứu khá toàn diện về hệ thống an sinh xã hội từ góc độ tiếp cận lý thuyết đến những nghiên cứu thực nghiệm. Đây có thể sẽ là một cơ sở để xây dựng một cuốn giáo trình cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội. Nội dung phần 1 tài liệu trình bày 2 chương đầu: Những vấn đề cơ bản về an...

   119 p tdmu 29/02/2020 22 1

 • Đại cương về dân số học: Phần 1

  Đại cương về dân số học: Phần 1

  Nội dung tài liệu được chia thành 4 chương, ở phần 1 tài liệu gồm 2 chương đầu trình bày về: Chương 1 - Quan niệm về dân số học đối tượng nghiên cứu (Quan niệm về dân số học; đối tượng nghiên cứu; ngôn ngữ dân số học; số liệu dân số; phương pháp nghiên cứu). Chương 2 - Quá trình dân số (Quá trình sinh đẻ; quá trình tử vong; hôn nhân;...

   16 p tdmu 29/02/2020 23 2

 • Đại cương về dân số học: Phần 2

  Đại cương về dân số học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 3 - Động lực dân số (Gia tăng tự nhiên; gia tăng ca học; gia tăng thực tế và vấn đề dự báo dân sổ). Chương 4 - Kết cấu dân số (Kết cấu sinh học; kết cấu dân tộc; kết cấu xã hội). Mời các bạn cùng tìm hiểu về nội dung tài liệu Dân số học đại cương này.

   111 p tdmu 29/02/2020 25 2

 • Giáo trình Xã hội học đô thị: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đô thị: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nội dung giáo trình được chia thành 6 chương, ở phần 1 sách gồm 3 chương đầu trình bày về: Sự hình thành và phát triển; cách tiếp cận và các trường phái chính, quá trình đô thị hóa. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ và nhanh chóng của đất nước, quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị ở nước ta sẽ còn trải qua nhiều biến...

   66 p tdmu 29/02/2020 26 2

 • Giáo trình Xã hội học đô thị: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đô thị: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 3 chương còn lại với nội dung: Chương 4. Cơ cấu xã hội và lối sống của cộng đồng dân cư đô thị; chương 5. Xã hội học và vấn đề nhà ở đô thị; chương 6. Xã hội học đô thị và quy hoạch. Hy vọng rằng, cuốn “Xã hội học đô thị” sẽ cung cấp cho sinh viên các chuyên ngành có liên quan một tài...

   98 p tdmu 29/02/2020 24 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số