• Ebook Sổ tay về Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: Phần 1 - Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế

  Ebook Sổ tay về Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: Phần 1 - Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế

  Ebook Sổ tay về Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: Phần 1 do ban Thư ký WTO biên soạn và xuất bản năm 2004. Ngoài phần giới thiệu và phân tích về hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, trong cuốn sổ tay này còn trích dẫn nguyên văn các nội dung liên quan đến hệ thống giải quyết tranh chấp trong các văn bản pháp lý WTO. Sau đây là phần 1 của...

   159 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Sổ tay về Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: Phần 2 - Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế

  Ebook Sổ tay về Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: Phần 2 - Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế

  Ebook Sổ tay về Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: Phần 2 sau đây trình bày về hiệu lực pháp lý các báo cáo của ban Hội thẩm và cơ quan Phúc thẩm, các khuyến nghị và phán quyết của DSB, giải quyết tranh chấp không thông qua các ban Hội thẩm và cơ quan Phúc thẩm; các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp trong WTO;... Mời các bạn...

   145 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 1

  Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ấn phẩm chuyên đề Việt Nam với WTO. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của WTO; những cơ hội, thách thức kinh nghiệm đối với Việt Nam trong tiến trình tham gia WTO; vấn đề hoàn thiện pháp luật và đổi mới công tác pháp lý, tư pháp, hoạt động kinh tế, thương...

   121 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 2

  Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 2

  Mục đích của ấn phẩm chuyên đề này là nhằm giới thiệu tới độc giả những kiến thức khái quát cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của WTO; những cơ hội, thách thức kinh nghiệm đối với Việt Nam trong tiến trình tham gia WTO; vấn đề hoàn thiện pháp luật và đổi mới công tác pháp lý, tư pháp, hoạt động kinh tế, thương mại của Việt...

   94 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Bài giảng Luật môi trường và chính sách kinh tế nâng cao - PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân

  Bài giảng Luật môi trường và chính sách kinh tế nâng cao - PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân

  Bài giảng Luật môi trường và chính sách kinh tế nâng cao trình bày các nội dung: Nguyên tắc của chính sách môi trường, khai thác và bảo vệ các loài bị đe dọa, quyền sở hữu, giá cả và thị trường, thất bại thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   200 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung) : Phần 2

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung) : Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương, cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, nhà nước Việt Nam về quyền con...

   117 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo - Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo - Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung về dự báo, các mô hình trơn, phân tích chuỗi thời gian và các mô hình của Box-Jenkins, các phương pháp dự báo của Box-Jenkins. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Pháp luật đại cương - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng môn học Pháp luật đại cương - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng môn học Pháp luật đại cương trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề cơ bản về pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội, luật hiến pháp và luật hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015

  Ebook Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015

  Ebook Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015 có nội dung gồm hai phần chính: Phần thứ nhất, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015; phần thứ hai, số liệu thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

   404 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Bài giảng Môi trường và con người: Phần I

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần I

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần I trình bày các nội dung: mở đầu, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong môi trường, dân số và môi trường, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   27 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Bài giảng Môi trường và con người: Phần II

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần II

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần II trình bày các nội dung chính: tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   36 p tdmu 24/06/2017 0 0

 • Bài giảng Môi trường và phát triển: Phần I

  Bài giảng Môi trường và phát triển: Phần I

  Bài giảng Môi trường và phát triển: Phần I trình bày các nội dung: mở đầu, dân số và môi trường, một số vấn đề về phát triển và môi trường. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Môi trường.

   30 p tdmu 24/06/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số