• Bài thuyết trình Mừng Quốc khánh 2-9

  Bài thuyết trình Mừng Quốc khánh 2-9

  Bài thuyết trình Mừng Quốc khánh 2-9 bao gồm những nội dung về video lễ Duyệt Binh chào mừng 2-9, khái niệm, bối cảnh lịch sử, ngày Quốc khánh đầu tiên, những hoạt động chính vào ngày Quốc khánh, ý nghĩa ngày Quốc khánh 2-9.

   10 p tdmu 17/09/2016 31 1

 • Bài giảng Phóng sự Vũ Trọng Phụng như một hiện tượng Văn học

  Bài giảng Phóng sự Vũ Trọng Phụng như một hiện tượng Văn học

  Bài giảng Phóng sự Vũ Trọng Phụng như một hiện tượng Văn học bao gồm những nội dung về các vấn đề chung; đặc điểm phóng sự Vũ Trọng Phụng nhìn từ nội dung, cảm hứng; đặc điểm phóng sự Vũ Trọng Phụng nhìn từ hình thức, kĩ thuật; một số phóng sự tiêu biểu; chất tiểu thuyết trong phóng sự và phóng sự trong tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng.

   37 p tdmu 22/08/2016 10 1

 • Bài giảng Tổ chức một đoạn văn - Lê Công Minh

  Bài giảng Tổ chức một đoạn văn - Lê Công Minh

  Bài giảng Tổ chức một đoạn văn do Lê Công Minh biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết cách tổ chức một đoạn văn theo thời gian; phân loại; định nghĩa; sự tương phản và sự so sánh; theo không gian; sự quy nạp; sự suy diễn, Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   20 p tdmu 22/08/2016 5 1

 • Bài giảng Quá trình hiện đại hóa Văn học quốc ngữ Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

  Bài giảng Quá trình hiện đại hóa Văn học quốc ngữ Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

  Bài giảng Quá trình hiện đại hóa Văn học quốc ngữ Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Thành Thi biên soạn trình bày về tổng quan, những cuộc cách tân quan trọng trong Văn học quốc ngữ Việt Nam, tương tác các thể loại trong hiện đại hóa Văn học. Mời các bạn tham khảo.

   75 p tdmu 22/08/2016 10 1

 • Bài giảng Khái quát Văn học Việt Nam 1945-1975

  Bài giảng Khái quát Văn học Việt Nam 1945-1975

  Bài giảng Khái quát Văn học Việt Nam 1945-1975 nêu lên bối cảnh xã hội, lịch sử và văn hóa; quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu; những đặc điểm cơ bản của Văn học Việt Nam 1945-1975. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   32 p tdmu 22/08/2016 3 1

 • Bài giảng Quản lý dự án giáo dục - PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

  Bài giảng Quản lý dự án giáo dục - PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

  Bài giảng Quản lý dự án giáo dục nhằm trình bày về quản lý dự án là gì? các đặc điểm của một dự án thành công, quản lý kết quả và cốt lõi của quản lý theo kết quả, đặc điểm của quản lý dự án, hệ thống quản lý dự án, vai trò của nhà quản lý chức năng.

   118 p tdmu 30/05/2016 26 0

 • Bài giảng Tổ chức và quản lý đào tạo trong học chế tín chỉ - TS. Trần Hữu Hoan

  Bài giảng Tổ chức và quản lý đào tạo trong học chế tín chỉ - TS. Trần Hữu Hoan

  Nội dung chính của bài giảng Tổ chức và quản lý đào tạo trong học chế tín chỉ nhằm trình bày về khái quát về tín chỉ và hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học, chương trình giáo dục trong HCTC (Curriculum), đề cương môn học (Course Syllabus), tổ chức và triển khai ĐT trong HCTC.

   44 p tdmu 30/05/2016 8 1

 • Bài giảng Phát triển chương trình giáo dục: Lý luận và thực trạng - TS. Trần Hữu Hoan

  Bài giảng Phát triển chương trình giáo dục: Lý luận và thực trạng - TS. Trần Hữu Hoan

  Phát triển chương trình giáo dục: Lý luận và thực trạng nhằm trình bày về hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học, tín chỉ và tín giờ, hình thức tổ chức giờ tín chỉ, đặc trưng của đào tạo hệ thống tín chỉ, những ưu và nhược điểm của hệ thống tín chỉ.

   45 p tdmu 30/05/2016 12 1

 • Bài giảng Tính sư phạm của bài giảng bằng Powerpoint - Phạm Văn Huy

  Bài giảng Tính sư phạm của bài giảng bằng Powerpoint - Phạm Văn Huy

  Bài giảng Tính sư phạm của bài giảng bằng Powerpoint do Phạm Văn Huy biên soạn có kết cấu nội dung trình bày về: những vấn đề chung, kế hoạch làm việc, Microsoft PowerPoint, một số công cụ hỗ trợ soạn giảng. Cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung bài học.

   32 p tdmu 30/05/2016 7 0

 • Cuộc tranh chấp Biển Đông

  Cuộc tranh chấp Biển Đông

  Cuộc tranh chấp Biển Đông vẫn đang là một tranh chấp phức tạp, khó giải quyết, và chừng nào mà tranh chấp này vẫn còn tồn tại thì khu vực vẫn bị đe dọa bởi sự mất ổn định. Bài thuyết trình sau đây sẽ đi trình bày các giải quyết của Việt Nam về tranh chấp trên Biển Đông. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p tdmu 23/11/2015 20 2

 • Giáo án Quốc phòng - An ninh - Phần IV: Miền Bắc và Biển Đông Việt Nam

  Giáo án Quốc phòng - An ninh - Phần IV: Miền Bắc và Biển Đông Việt Nam

  Giáo án Quốc phòng - An ninh - Phần IV: Miền Bắc và biển Đông Việt Nam trình bày vị trí các tỉnh miền Bắc Việt Nam, các cửa khẩu và an ninh quốc phòng ở các tỉnh phía Bắc; tình hình biển Đông từ đó nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Việt Nam.

   25 p tdmu 23/11/2015 14 1

 • Bài giảng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

  Bài giảng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

  Bài giảng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam nêu lên những chứng cứ lịch sử, những căn cứ pháp lý, các yếu tố thực hiện để chứng minh được rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   55 p tdmu 23/11/2015 15 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số