• Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Nền tảng của chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh ở cấp kinh doanh, Chiến lược đầu tư theo chu kỳ sản phẩm. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   12 p tdmu 29/06/2018 13 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Trương Quang Dũng

  Chương 1 trình bày về "Tổng quan về chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm chiến lược, chiến lược dự định và chiến lược được thực hiện, Khái niệm quản trị chiến lược, vai trò của quản trị chiến lược,...

   20 p tdmu 29/06/2018 14 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trương Quang Dũng

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phân tích môi trường bên ngoài", cụ thể như: Khái quát, tổng quát về môi trường, môi trường vĩ mô, môi trường chính trị, pháp luật,....Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p tdmu 29/06/2018 13 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 "Chiến lược chức năng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích khách hàng, lựa chọn thị trường mục tiêu, lựa chọn chiến lược marketing, Marketing Mix (4P). Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p tdmu 29/06/2018 10 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Trương Quang Dũng

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Phân tích nội bộ và lợi thế cạnh tranh". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tại sao phải phân tích nội bộ, xác định DN đang ở đâu, đánh giá yếu tố bên trong (nguồn lực, năng lực) ảnh hưởng đến chiến lược, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu,...

   26 p tdmu 29/06/2018 25 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Trương Quang Dũng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Phạm vi của bản sứ mạng, vai trò của sứ mạng, căn cứ xây dựng tầm nhìn, phân loại mục tiêu, hoạch định mục tiêu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p tdmu 29/06/2018 13 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Trương Quang Dũng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Quy trình xây dựng chiến lược, hình thành chiến lược cấp Công ty, lựa chọn chiến lược cấp Công ty,....

   67 p tdmu 29/06/2018 13 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của đánh giá chiến lược, quy trình đánh giá chiến lược, điều chỉnh chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p tdmu 29/06/2018 6 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 do TS. Trương Quang Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vai trò và đặc điểm của thực hiện CL, thiết lập mục tiêu ngắn hạn, xây dựng chính sách, hoạch định và phân bổ nguồn lực, điều chỉnh cơ cấu tổ chức,...

   15 p tdmu 29/06/2018 13 1

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 1 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 1 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 1 Khái niệm luật lao động Việt Nam do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động, phương pháp điều chỉnh của luật lao động, các nguyên tắc cơ bản của luật lao động.

   27 p tdmu 27/02/2018 46 2

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 3 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 3 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 3 Địa vị pháp lý của công đoàn do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Vị trí, vai trò và chức năng của công đoàn, thẩm quyền của công đoàn, quyền của công đoàn trung ương và cấp trên cơ sở.

   24 p tdmu 27/02/2018 49 3

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 2 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 2 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 2 Quan hệ pháp luật lao động do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động, các thành phần của quan hệ pháp luật lao động, những căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật lao động.

   27 p tdmu 27/02/2018 46 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số