• Bài giảng Luật môi trường: Chương 2 - ThS Phan Thỵ Tường Vi

  Bài giảng Luật môi trường: Chương 2 - ThS Phan Thỵ Tường Vi

  Bài giảng Luật môi trường: Chương 2 Luật quốc tế về môi trường trình bày các nội dung sau: Khái niệm Luật quốc tế về môi trường, nghĩa vụ và trách nhiệm của quốc gia, nội dung của Luật quốc tế về môi trường,...

   37 p tdmu 27/02/2018 5 0

 • Bài giảng Luật môi trường: Chương 1 - ThS Phan Thỵ Tường Vi

  Bài giảng Luật môi trường: Chương 1 - ThS Phan Thỵ Tường Vi

  Nội dung của Bài giảng Luật môi trường: Chương 1 Tổng quan về luật môi trường trình bày Khái niệm về Luật môi trường, Các nguyên tắc của Luật môi trường, nguồn của Luật môi trường và chính sách môi trường.

   37 p tdmu 27/02/2018 7 0

 • Bài giảng Luật môi trường: Chương 5 - ThS Phan Thỵ Tường Vi

  Bài giảng Luật môi trường: Chương 5 - ThS Phan Thỵ Tường Vi

  Bài giảng Luật môi trường: Chương 5 Giải quyết tranh chấp môi trường - kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật môi trường do ThS Phan Thỵ Tường Vi biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giải quyết tranh chấp môi trường, thanh tra, kiểm tra nhà nước trong lĩnh vực môi trường, xử lý vi phạm pháp luật môi trường.

   19 p tdmu 27/02/2018 5 0

 • Bài giảng Luật môi trường: Chương 3 - ThS Phan Thỵ Tường Vi

  Bài giảng Luật môi trường: Chương 3 - ThS Phan Thỵ Tường Vi

  Bài giảng Luật môi trường: Chương 3 Pháp luật về tài nguyên thiên nhiên trình bày các nội dung sau: Pháp luật về tài nguyên rừng, pháp luật về nguồn lợi thủy hải sản, pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật về tài nguyên khoáng sản.

   46 p tdmu 27/02/2018 6 0

 • Bài giảng Luật môi trường: Chương 4 - ThS Phan Thỵ Tường Vi

  Bài giảng Luật môi trường: Chương 4 - ThS Phan Thỵ Tường Vi

  Bài giảng Luật môi trường: Chương 4 Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường do ThS Phan Thỵ Tường Vi biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về ô nhiễm môi trường, tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường, đánh giá tác động môi trường.

   51 p tdmu 27/02/2018 5 0

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý: Xây dựng văn hóa tổ chức - vai trò của người quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý: Xây dựng văn hóa tổ chức - vai trò của người quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn giới thiệu về Xây dựng văn hóa tổ chức - vai trò của người quản lý, cụ thể là trình bày nội dung khái niệm chung về văn hóa tổ chức, đặc trưng cơ bản và mô hình của văn hóa tổ chức, vai trò của văn hóa tổ chức, xây dựng văn hóa tổ chức và vai trò người lãnh đạo trong xây...

   19 p tdmu 22/04/2017 34 1

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý: Nhân cách người quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý: Nhân cách người quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Nhân cách người quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: khái niệm chung về nhân cách người quản lý, các kĩ năng quản lý cơ bản, nghiên cứu về động cơ quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p tdmu 22/04/2017 31 1

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý: Những vấn đề chung của tâm lý học quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý: Những vấn đề chung của tâm lý học quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Những vấn đề chung của tâm lý học quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: một số vấn đề chung về tâm lý học quản lý, nhiệm vụ của tâm lý học quản lý, vai trò của tâm lý học quản lý và phương pháp nghiên cứu tâm lý học quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p tdmu 22/04/2017 35 1

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý: Phong cách quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý: Phong cách quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Phong cách quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: khái niệm về phong cách quản lý, các nghiên cứu về phong cách quản lý và các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phong cách quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p tdmu 22/04/2017 31 1

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý: Những thách thức của người quản lý trong thế kỉ XXI - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý: Những thách thức của người quản lý trong thế kỉ XXI - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Những thách thức của người quản lý trong thế kỉ XXI do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: xây dựng những mô hình mới về quản lý, xây dựng những chiến lược thực tại mới, người quản lý – Người dẫn đầu sự thay đổi, những thách thức của thông tin và năng suất lao động tri...

   32 p tdmu 22/04/2017 23 2

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý: Quyền lực và uy tín của người quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý: Quyền lực và uy tín của người quản lý - PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

  Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Quyền lực và uy tín của người quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: khái niệm về quyền lực của người quản lý và khái niệm chung về uy tín của người quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p tdmu 22/04/2017 27 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Thiết kế theo hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giai đoạn phát triển hệ thống, các bước thiết kế chương trình theo hướng OOP, kỹ thuật thiết kế lớp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p tdmu 20/09/2016 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số