• Bài giảng Điện hóa lý thuyết

  Bài giảng Điện hóa lý thuyết

  Bài giảng Điện hóa lý thuyết giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Các khái niệm và hiện tượng cơ bản, lớp điện tích kép, động học quá trình điện cực, các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực,...

   182 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường

  Bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường

  Bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Các khái niệm và hiện tƣợng cơ bản, lớp điện tích kép, động học quá trình điện cực, một số phương pháp điện hóa nghiên cứu động học quá trình điện cực và phân tích môi trường,...

   119 p tdmu 31/03/2020 2 1

 • Bài giảng Kỹ năng mềm 4

  Bài giảng Kỹ năng mềm 4

  Kỹ năng mềm 4 là môn học cung cấp kiến thức và hình thành kỹ năng tổ chức sự kiện và kỹ năng xin việc làm cho sinh viên. Nội dung chính của đề cương giới thiệu về các loại hình sự kiện, cách lập dự toán ngân sách, lập kế hoạch tổ chức một sự kiện.

   40 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Bài giảng Kỹ năng mềm 3

  Bài giảng Kỹ năng mềm 3

  Bài giảng Kỹ năng mềm 3 giới thiệu đến các bạn những nội dung về Khái quát chung về kỹ năng làm việc đồng đội, yêu cầu tất yếu của sự hợp tác trong làm việc đồng đội, các loại tính cách trong làm việc đồng đội, ý nghĩa của việc chuẩn bị cho cuộc họp, quy trình điều hành cuộc họp,...

   23 p tdmu 31/03/2020 2 1

 • Bài giảng Giáo dục học

  Bài giảng Giáo dục học

  Đề cương bài giảng Giáo dục học của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung gồm 8 chương, giới thiệu đến các bạn những nội dung: Giáo dục học là một khoa học về Giáo dục con người, giáo dục và sự hình thành và phát triển nhân cách, mục đích, nguyên lý và hệ thống giáo dục quốc dân,...

   148 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009: Phần 1

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009: Phần 1

  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Mời các...

   89 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009: Phần 2

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009: Phần 2

  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Mời các...

   140 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Ebook Luật thanh niên

  Ebook Luật thanh niên

  Luật thanh niên quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên. Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức...

   30 p tdmu 31/03/2020 4 1

 • Ebook Luật thanh tra

  Ebook Luật thanh tra

  Luật thanh tra quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;... Mời các bạn cùng tìm hiểu nội...

   55 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông, phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương trình và bất phương trình vô tỉ, một số bài toán khác. Cuối tài liệu là phần hướng dẫn trả lời các bài tập ở phần 1. Mời các bạn tham khảo.

   58 p tdmu 31/03/2020 4 1

 • Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tam thức bậc hai và phương trình bậc hai, bất phương trình bậc hai, so sánh các nghiệm của tam thức bậc hai với các số, biện luận bất phương trình bậc hai, phương trình và bất phương trình vô tỉ, một số bài toán khác. Mời các bạn...

   95 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Ebook Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác: Phần 2

  Ebook Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sử dụng tính chất của tam thức bậc 2 chứng minh một số bất đẳng thức trong tam giác, sử dụng các đẳng thức lượng giác xây dựng một số dạng bất đẳng thức trong tam giác, bất đẳng thức dạng gần suy biến,......

   86 p tdmu 31/03/2020 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số