• Ebook Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác: Phần 1

  Ebook Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các đẳng thức trong tam giác, bất đẳng thức trong tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p tdmu 31/03/2020 1 0

 • Ebook Một số bài toán hình học phẳng: Phần 2

  Ebook Một số bài toán hình học phẳng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Một số bài toán hình học phẳng", phần 2 cung cấp cho người đọc các bài toán trong tam giác và các bài toán chọn lọc khác. Cuối sách là phần phụ lục các bài toán đại số và một số đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p tdmu 31/03/2020 2 1

 • Ebook Một số bài toán hình học phẳng: Phần 1

  Ebook Một số bài toán hình học phẳng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số bài toán hình học phẳng" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp vectơ, các bài toán trong tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p tdmu 31/03/2020 2 1

 • Ebook Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon (Phần 2)

  Ebook Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon (Phần 2)

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon", phần 2 giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm và tự luận về hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, lời giải bài tập tự luận, đáp án trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p tdmu 31/03/2020 2 1

 • Ebook Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon (Phần 1)

  Ebook Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon (Phần 1)

  Phần 1 cuốn sách "Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon" giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương về hóa học hữu cơ, hidrocacbon no, hidrocacbon không no. Mời các bạn tham khảo.

   109 p tdmu 31/03/2020 2 1

 • Ebook Rèn kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học môn Ngữ văn - Nghị luận xã hội: Phần 1

  Ebook Rèn kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học môn Ngữ văn - Nghị luận xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Rèn kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học môn Ngữ văn - Nghị luận xã hội" giới thiệu tới người đọc khái quát về văn nghị luận xã hội, hướng dẫn kỹ năng làm văn nghị luận xã hội, các thao tác lập luận trong văn nghị luận xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p tdmu 31/03/2020 2 1

 • Ebook Rèn kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học môn Ngữ văn - Nghị luận xã hội: Phần 2

  Ebook Rèn kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học môn Ngữ văn - Nghị luận xã hội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Rèn kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học môn Ngữ văn - Nghị luận xã hội", phần 2 giới thiệu tới người đọc 99 đề văn nghị luận xã hội kèm bài viết tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   147 p tdmu 31/03/2020 1 1

 • Ebook Tài liệu tổng ôn tập chuyên đề hình học không gian: Phần 2

  Ebook Tài liệu tổng ôn tập chuyên đề hình học không gian: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tài liệu tổng ôn tập chuyên đề hình học không gian", phần 2 giới thiệu các nội dung: Quan hệ vuông góc, khối đa diện và thể tích của chúng, khối tròn xoay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Ebook Tài liệu tổng ôn tập chuyên đề hình học không gian: Phần 1

  Ebook Tài liệu tổng ôn tập chuyên đề hình học không gian: Phần 1

  Cuốn sách "Tài liệu tổng ôn tập chuyên đề hình học không gian" được trình bày theo từng chương dựa vào trình tự của sách giáo khoa, mỗi chương gồm các phần: Tóm tắt ký thuyết, các dạng toán cơ bản, bài tập tổng hợp. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   103 p tdmu 31/03/2020 4 1

 • Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 2

  Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Crom - Sắt - Đồng và một số kim loại khác, một số đề thi mẫu theo hướng ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   173 p tdmu 31/03/2020 4 1

 • Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 1

  Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12" cung cấp cho người đọc lý thuyết cơ bản, bài tập mẫu và các bài tập trắc nghiệm về este, cacbohiđrat, amin - Amino axit - Protein, polime và vật liệu polime,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p tdmu 31/03/2020 4 1

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng toán Đại số 10: Phần 2

  Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng toán Đại số 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 là bài giải các bài toán: Mệnh đề - tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức - Bất phương trình, thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p tdmu 31/03/2020 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số