• Ebook Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập Sinh học (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung): Phần 1

  Ebook Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập Sinh học (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung): Phần 1

  Cuốn sách “Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập Sinh học” được viết bám sát chương trình môn sinh học THPT theo hướng tăng cường rèn luyện các kĩ năng vận dụng trí thức, kĩ năng giải nhanh các dạng bài tập cho học sinh. Nội dung sách gồm có 3 nội dung chính, là di truyền học, tiến hóa và sinh thái học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   194 p tdmu 31/03/2020 2 1

 • Tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững của Việt Nam

  Tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững của Việt Nam

  Bài viết này phân tích tác động của biến đổi khí hậu và sự gia tăng rủi ro khí hậu đến việc đạt mục tiêu phát triển bền vững, cũng như phân tích sự đóng góp của giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định cho việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

   11 p tdmu 31/03/2020 1 1

 • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn ở Vĩnh Long

  Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn ở Vĩnh Long

  Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các kịch bản tính toán bao gồm: Xâm nhập mặn ở điều kiện hiện tại, theo kịch bản phát thải khí nhà kính trung bình (B2), cao (A1FI) cho năm 2020 và năm 2030. Phương pháp mô hình toán kết hợp phương pháp GIS được sử dụng trong tính...

   9 p tdmu 31/03/2020 1 0

 • Mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt nước biển và cường độ bão tiềm năng cực đại trên khu vực biển Đông

  Mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt nước biển và cường độ bão tiềm năng cực đại trên khu vực biển Đông

  Nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) là một trong những nhân tố nhiệt lực quan trọng ảnh hưởng đến cường độ bão. Bài báo này sử dụng phương pháp hàm phân bố thực nghiệm để nghiên cứu mối quan hệ giữa SST và cường độ bão hoạt động trên khu vực Biển Đông dựa trên tập số liệu 35 năm (1982-2016) của bão và SST.

   6 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Đánh giá khả năng dự báo mưa mùa hè của mô hình WRF đối với khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên khi có bão trên biển Đông

  Đánh giá khả năng dự báo mưa mùa hè của mô hình WRF đối với khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên khi có bão trên biển Đông

  Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đánh giá khả năng dự báo mưa của mô hình WRF đối với khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên khi có bão hoạt động trên Biển Đông thời kỳ 2010-2014. Số liệu điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho mô hình WRF được lấy từ mô hình toàn cầu GFS của NCEP với độ phân giải ngang 0,5x0,5 độ kinh vĩ.

   9 p tdmu 31/03/2020 1 0

 • Vai trò của tri thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu

  Vai trò của tri thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu

  Bài viết này phân tích vai trò quan trọng của tri thức bản địa đối với cuộc sống người dân địa phương và việc kết hợp giữa tri thức bản địa với các kiến thức khoa học công nghệ trong thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng của các dân tộc thiểu số.

   6 p tdmu 31/03/2020 1 0

 • Phân tích sự biến động của nhiệt độ bề mặt biển và ảnh hưởng của ENSO ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ

  Phân tích sự biến động của nhiệt độ bề mặt biển và ảnh hưởng của ENSO ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ

  Phương pháp EEMD (Ensemble Empirical Mode Decomposition) được áp dụng để phân tích biến động của nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) khu vực ven biển Nam Trung Bộ theo số liệu quan trắc tại các trạm hải văn. Kết quả cho thấy, SST khu vực ven biển Nam Trung Bộ thể hiện rõ chu kỳ dao động 3 tháng, 12 tháng đến nhiều năm nhưng không thể hiện dao động 6 tháng.

   8 p tdmu 31/03/2020 2 0

 • Nghiên cứu đặc điểm hiện trạng môi trường nước vùng biển đảo Bạch Long Vỹ

  Nghiên cứu đặc điểm hiện trạng môi trường nước vùng biển đảo Bạch Long Vỹ

  Bài viết đưa ra một số yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nước biển đảo Bạch Long Vỹ và các số liệu về hiện trạng môi trường nước biển như: Thông số hóa lý, hóa học, sinh học... Đồng thời, các tác giả chỉ ra sự phân bố các ion và một số nguyên tố trong nước biển Bạch Long Vĩ trên bản đồ.

   6 p tdmu 31/03/2020 2 0

 • Một số đặc điểm cơ bản về môi trường nước biển đảo Côn Đảo

  Một số đặc điểm cơ bản về môi trường nước biển đảo Côn Đảo

  Nội dung bài viết giới thiệu về đặc điểm cơ bản môi trường nước biển đảo Côn Đảo. Nhìn chung, môi trường nước biển khu vực nghiên cứu có chất lượng khá tốt. Hầu hết nồng độ các yếu tố thủy hóa đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.

   5 p tdmu 31/03/2020 1 0

 • Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 1

  Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 1

  Tài liệu Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, tự giáo dục và giáo dục lại,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p tdmu 29/02/2020 37 2

 • Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 2

  Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 2

  Tài liệu Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 2 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Phương pháp giáo dục, người giáo viên chủ nhiệm lớp, hệ thống phương pháp giáo dục, các chức năng của người giáo viên chủ nhiệm,... Để nắm nội dung mời các bạn...

   47 p tdmu 29/02/2020 26 2

 • Giáo trình Văn thư: Phần 1

  Giáo trình Văn thư: Phần 1

  Phần 1 giáo trình “Văn thư” cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về công tác văn thư, tổ chức quản lý công tác văn thư và đào tạo, bỗi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ văn thư; tiêu chuẩn hóa trong công tác văn thư,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p tdmu 29/02/2020 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số