• Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung về Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục trong lịch sử, nhìn lại hai cuộc cải cách giáo dục (1906 và 1917) ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, Tiếng trống cải cách giáo dục điểm từ phong trào Đông Kinh nghĩa thục còn vang vọng,...

   219 p tdmu 31/08/2019 39 1

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2 tiếp tục trình bày công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay, xây dựng mô hình xã hội học tập ở nước ta và suy nghĩ về bài học từ Đông Kinh nghĩa thục, chương trình giáo dục lịch sử ở trường trung học miền Bắc (1945-1975), sự hình thành và phát...

   175 p tdmu 31/08/2019 26 1

 • Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 1

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 1

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá là cuốn sách tập hợp các bài viết liên quan đến vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm đó là " chất lượng giáo dục đại học". Phần 1 của cuốn sách sẽ mang đến các bạn những bài viết có nội dung xoay quanh vấn đề đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên như...

   200 p tdmu 31/08/2019 23 0

 • Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2 trình bày những bài viết có nội dung xoay quanh việc đánh giá hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên cao học: Nghiên cứu chỉ số thông minh ở sinh viên, vài nét về chất lượng đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của Đại học Sư phạm Tp. HCM, ảnh hưởng...

   132 p tdmu 31/08/2019 19 0

 • Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 3

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 3

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 3 tiếp tục trình bày về việc đánh giá chương trình đào tạo và chương trình giảng dạy thông qua các bài viết như: Hai cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học, về chương trình đào tạo tiên tiến, bàn về đánh giá chương trình đào tạo và chương trình giảng dạy, nhu cầu...

   125 p tdmu 31/08/2019 21 0

 • Giáo trình Tâm lý học du lịch: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học du lịch: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học du lịch: Phần 1 sẽ mang đến các vấn đề chung về tâm lý học du lịch, đối tượng, nhiệm vụ và vai trò của tâm lý học du lịch, sơ lược vài nét về sự ra đời của du lịch và tâm lý học du lịch, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học du lịch, tâm lý nhà cung ứng dịch vụ, tâm lý du khách, du lịch theo lứa...

   166 p tdmu 31/08/2019 22 0

 • Giáo trình Tâm lý học du lịch: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học du lịch: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học du lịch" phần 2 tiếp tục trình bày về những vấn đề về môi trường du lịch, một số lý thuyết tâm lý học về quan hệ của du khách với môi trường, một số hiện tượng và quy luật tâm lý xã hội trong du lịch, giao tiếp trong hoạt động du lịch, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch, mô hình tâm lý giao tiếp...

   93 p tdmu 31/08/2019 19 0

 • Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 1 - NXB Đại học quốc gia

  Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 1 - NXB Đại học quốc gia

  Nôi dung ebook với một phạm vi trải rộng và bao quát toàn bộ lịch sử phát triển của xã hội học, quyển Các lí thuyết xã hội học là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh... và cán bộ giảng dạy môn xã hội học, cùng tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực khoa học này. Mời các bạn cùng tham khảo phần sách gồm...

   283 p tdmu 31/08/2019 19 0

 • Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 2 - NXB Đại học quốc gia

  Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 2 - NXB Đại học quốc gia

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày: Thuyết tương tác biểu tượng, phương pháp luận thực hành, lý thuyết nữ quyền đương đại. Quyển Các lí thuyết xã hội học, bao gồm hai tập, trình bày toàn bộ các lí thuyết xã hội học từ trước đến nay, theo cấu trúc lịch sử từ cổ điển đến hiện đại. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

   256 p tdmu 31/08/2019 18 0

 • Ebook Lý thuyết học xã hội hiện đại: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Lý thuyết học xã hội hiện đại: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm 5 chương đầu với nội dung như sau: Chương 1 trình bày một số vấn đề về lý thuyết xã hội học hiện đại thông qua tìm hiểu một số từ điển xã hội học. Chương 2 phân tích một số sách về lý thuyết xã hội học để làm rõ sự phát triển khải niệm và kết cấu nội dung của lý thuyết xã hội học hiện đại. Chương 3 tập trung...

   158 p tdmu 31/08/2019 18 0

 • Ebook Lý thuyết học xã hội hiện đại: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Lý thuyết học xã hội hiện đại: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sách trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Chương 6 phân tích những đóng góp của Erich Fromm đối với lý thuyết xã hội học nhân văn. Chương 7 trình bày lý thuyết cấu trúc của Dahrendorf về mâu thuẫn xã hội. Chương 8 giới thiệu những đóng góp của Peter Blau đối với sự phát triển xã hội học định lượng qua lý thuyết xã...

   234 p tdmu 31/08/2019 20 0

 • Ebook Phát triển cộng đồng: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Phát triển cộng đồng: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook gồm được chia thành 5 chương và phần phụ lục. Phần 1 sách gồm 3 chương đầu: Chương 1/ Bàn về cộng đồng và những vấn đề về phát triển cộng đồng, gồm một số khái niệm và lý luận về phát triển cộng đồng. Chương 2/ Phát triển cộng đồng trong bối cảnh hiện nay. Chương 3/ Sự hòa nhập xã hội, việc hòa nhập của phụ nữ, người dân...

   85 p tdmu 31/08/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số