• Kiểm toán dao động do phương tiện giao thông gây ra trong công tác thiết kế nền đường ô tô trên đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long/Lê Thành Trung, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

  Kiểm toán dao động do phương tiện giao thông gây ra trong công tác thiết kế nền đường ô tô trên đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long/Lê Thành Trung, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

  Bài báo này trình bày cơ sởlý thuyết vềvấn đềkiểm toán dao động trong công tác thiết kếnền đường ô tô trên nền đất yếu theo tiêu chuẩn của Cộng Hòa Liên Bang Nga. Trên cơ sởđó, áp dụng vào công tác thiết kếnền đường ô tô trong điềukiện đất yếu ởkhu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, kiến nghịbổsung điều kiện kiểm toán...

   8 p tdmu 30/05/2017 3 0

 • Phương pháp proper generalized decomposition cho bài toán tấm mỏng chịu uốn/Lê Quốc Cường, Nguyễn Bá Duy, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

  Phương pháp proper generalized decomposition cho bài toán tấm mỏng chịu uốn/Lê Quốc Cường, Nguyễn Bá Duy, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

  Trong bài báo này, chúng tôi trình bàyphương pháp Proper Generalized Decomposition (PGD) đểgiải quyết bài toán tấm mỏng chịu uốntrong không gian hai chiều. Phương pháp PGD được áp dụng đểđưa bài toán hai chiều thành chuỗi các bài toán một chiều. Sau đó, mỗi bài toán một chiềuđược giải bằng phương pháp sai phân hữu hạn. Kết quảmô phỏng...

   7 p tdmu 30/05/2017 2 0

 • PRESERVATIONOF ENVIRONMENTAL FUNCTIONSBY THEIMPLEMENTATION OFCORPORATE SOCIALRESPONSIBILITYAND ENVIRONMENTINWEST SUMATRA/Rembrandt, SH. MPd., Scientific Journal Of Thu Dau Mot University, No 6(31) –2016, Dec. 2016

  PRESERVATIONOF ENVIRONMENTAL FUNCTIONSBY THEIMPLEMENTATION OFCORPORATE SOCIALRESPONSIBILITYAND ENVIRONMENTINWEST SUMATRA/Rembrandt, SH. MPd., Scientific Journal Of Thu Dau Mot University, No 6(31) –2016, Dec. 2016

  Environmental issue is not only a matter of human physical environment nor human biological problem, but also a moral issue. World Industries is often a major culprit in environmental degradation, since very greedy in exploiting natural resources. When traced, perhaps one reason is the lack of concern and responsibility of management and owners of the company towards society and the environment at...

   8 p tdmu 29/05/2017 1 0

 • Bài giảng Công nghệ dạy học - ThS. Bùi Ngọc Sơn

  Bài giảng Công nghệ dạy học - ThS. Bùi Ngọc Sơn

  Bài giảng Công nghệ dạy học do ThS. Bùi Ngọc Sơn biên soạn trình bày nội dung khái niệm Phương tiện dạy học, các chức năng của máy tính và Phương tiện trong quá trình dạy học, vòng đời của Phương tiện dạy học và sự thay đổi và xu hướng phát triển của Phương tiện dạy học. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p tdmu 22/05/2017 0 0

 • Giáo trình cơ sở dữ liệu phân tán - Phần 2

  Giáo trình cơ sở dữ liệu phân tán - Phần 2

  Trình bày các khái niệm cơ bản và phương pháp thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Cách xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán, quản lý giao dịch và điều khiển đồng thời phân tán, các hệ cơ sở dữ liệu song song, hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng phân tán

   55 p tdmu 21/04/2017 2 0

 • Giáo trình cơ sở dữ liệu phân tán - Phần 1

  Giáo trình cơ sở dữ liệu phân tán - Phần 1

  Trình bày các khái niệm cơ bản và phương pháp thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Cách xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán, quản lý giao dịch và điều khiển đồng thời phân tán, các hệ cơ sở dữ liệu song song, hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng phân tán

   162 p tdmu 21/04/2017 1 0

 • Toán học và thực tiễn đời sống

  Toán học và thực tiễn đời sống

  Bài viết sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về các quan điểm: nhu cầu thực tiễn là cơ sở của sự phát triển toán học, phương pháp xây dựng cơ sở logic cho các lý thuyết toán học, vai trò của toán học đối với đời sống sản xuất và khoa học kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p tdmu 16/03/2017 2 0

 • Tạp chí Xưa và nay - Số 340 (9/2009)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 340 (9/2009)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Bi ký và đời sống, Khánh thành đền thờ Khúc Thừa Dụ ở Hải Dương, Về câu chuyện Lê Văn Tám, "Đạo quân thứ ba" trong cuộc xâm lăng,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   40 p tdmu 20/02/2017 3 0

 • Tạp chí Xưa và nay - Số 309 (6/2008)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 309 (6/2008)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Tóm tắt tiểu sử nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Anh Sáu Dân trong tâm trí tôi, Võ Văn Kiệt "người cận vệ của lịch sử", Ấn tượng Võ Văn Kiệt, Trái tim hồng sáng hơn thủy tinh, Võ Văn Kiệt nhân cách & trí tuệ, Một trái tim lớn đã ngừng đập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p tdmu 20/02/2017 4 0

 • Tạp chí Xưa và nay - Số 341 (10/2009)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 341 (10/2009)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Những đổi thay quanh Hồ Gươm cuối thế kỷ XIX, 15 phút với GS. Trần Văn Giàu, Sĩ phu Thanh Hóa trong phong trào chống thuế, Thanh Hóa trong phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   56 p tdmu 20/02/2017 3 0

 • Tạp chí Xưa và nay - Số 342 (10/2009)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 342 (10/2009)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ở thời đại ngày nay, Họ Khúc, Mạc Công Du, Có chăng mối liên hệ chữ Việt Cổ với chữ Quốc ngữ, Nếp sống của người Hà Nội, Bản sắc Quảng Nam từ góc nhìn phân kỳ lịch sử,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   40 p tdmu 20/02/2017 3 0

 • Tạp chí Xưa và nay - Số 331 (5/2009)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 331 (5/2009)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Hồ Chí Minh bí mật đến Lư Sơn, Ngày 7-5-1954 với các cựu chiến binh, Câu chuyện của lão tướng Hoàng Minh Thảo, Đường Trường Sơn, Phát hiện tài liệu quí về anh hùng Võ Duy Dương,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   40 p tdmu 20/02/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số