• Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong Luật quốc tế

  Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong Luật quốc tế

  Bài viết này đề cập tới nguyên tắc chiếm hữu thực sự và việc áp dụng trong thực tiễn pháp lý quốc tế. Đồng thời cũng trình bày về việc áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

   10 p tdmu 23/11/2015 255 4

 • Hồ sơ bài dạy: Biển đảo quê hương

  Hồ sơ bài dạy: Biển đảo quê hương

  Bài báo cáo sẽ giúp cho học sinh hiểu được: “bản chất của dạy học dự án là như thế nào? Những sản phẩm học tập các em tạo ra cần đạt những yêu cầu gì?...”. Thông qua đó học sinh sẽ nắm được những kiến thức trọng tâm của bài. Đối với bài 42 thì đó là những hiểu biết về biển đảo Việt Nam; những hoạt động kinh tế khai thác...

   23 p tdmu 23/11/2015 305 1

 • Thuyết trình: Biển Đảo - Công chúng mới “thức” nhưng chưa “tỉnh”

  Thuyết trình: Biển Đảo - Công chúng mới “thức” nhưng chưa “tỉnh”

  Vấn đề Biển Đông từ trước đến nay vốn là một vấn đề rất lớn, rất phức tạp và nhạy cảm. Nó là vấn đề đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Pháp lý, Chính trị, Kinh tế, Khoa học, An ninh, Quốc phòng, Ngoại giao… Cho nên những thông tin liên quan đến Biển Đông cũng tồn tại dưới rất nhiều chiều khác nhau, bên cạnh những thông tin khoa học, khách...

   100 p tdmu 23/11/2015 248 1

 • Báo Cáo: Hiện trạng Bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số - Hong Anh Vu

  Báo Cáo: Hiện trạng Bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số - Hong Anh Vu

  Báo Cáo: Hiện trạng Bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số trình bày về những bất bình đẳng giới trong dân tộc thiểu số, bất bình đẳng theo lĩnh vực và những khuyến nghị nhằm giảm bất bình đẳng giới trong dân tộc thiểu số. Tài liệu này hữu ích cho các bạn thuộc chuyên ngành Xã hội học và những ngành có liên quan.

   47 p tdmu 16/01/2015 191 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số