• Phương thức định danh bằng số và một số tư liệu sử dụng tại Hà Nội

  Phương thức định danh bằng số và một số tư liệu sử dụng tại Hà Nội

  Bài viết cung cấp một số tư liệu về lịch sử của sự xuất hiện và sử dụng địa danh số ở Việt Nam với các vật liệu trong khu vực Hà Nội. Với mục đích chính trị để xây dựng một thành phố thuộc địa và phá hủy các dấu tích lịch sử của thành phố, người Pháp đã áp dụng phương pháp này để xác định các đơn vị hành chính của các...

   7 p tdmu 26/03/2018 20 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa nghi thức giới thiệu trong tiếng Anh của người Mỹ: Khảo sát trường hợp

  Đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa nghi thức giới thiệu trong tiếng Anh của người Mỹ: Khảo sát trường hợp

  Nghi thức giới thiệu là một sự mở đầu góp phần đặc biệt quan trọng cho sự thành công của một cuộc giao tiếp. Trong việc sự dụng ngôn từ để tạo nên một phát ngôn giới thiệu, xưng hô, sử dụng họ tên nói riêng không chỉ là “gọi để mà gọi” mà vượt lên trên đó là truyền tải mức độ thái độ, cách nhìn của người đứng ra giới...

   5 p tdmu 26/03/2018 21 1

 • Về cuốn Các lí thuyết ngữ nghĩa học từ vựng của Dirk Geeraerts

  Về cuốn Các lí thuyết ngữ nghĩa học từ vựng của Dirk Geeraerts

  Sự ra đời của cuốn Các lí thuyết ngữ nghĩa học từ vựng (Theories of lexical semantics) của Geeraerts (341 trang, 2010, Oxford University Press) là một công trình mang tính tổng quan về các khuynh hướng lí thuyết chính trong ngữ nghĩa học từ vựng. Cuốn sách trình bày những truyền thống nghiên cứu chính về nghĩa từ trong ngôn ngữ học từ góc nhìn lịch sử, phác...

   6 p tdmu 26/03/2018 26 2

 • Ẩn dụ bản thể trong thơ Xuân Quỳnh qua ý niệm cơ thể con người là vật chứa đựng tình cảm

  Ẩn dụ bản thể trong thơ Xuân Quỳnh qua ý niệm cơ thể con người là vật chứa đựng tình cảm

  Ẩn dụ tri nhận là một thao tác tinh thần giúp chúng ta nhận thức thế giới xung quanh. Dựa vào chức năng tri nhận, các nhà tri nhận luận đã chia làm ba loại ẩn dụ ý niệm là ẩn dục cấu trúc, ẩn dụ bản thể và ẩn dụ định hướng. Trong bài viết này tập trung vào các đặc điểm của ẩn dụ bản thể và ẩn dụ bản thể trong thơ xuân quỳnh qua ý...

   6 p tdmu 26/03/2018 24 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của uyển ngữ tiếng Việt

  Đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của uyển ngữ tiếng Việt

  Trong thực tế giao tiếp, những người tham gia giao tiếp đều ít nhiều phải đối mặt với những tình huống mà họ không thể trực tiếp nói ra một điều gì đó, hoặc nếu nói trực tiếp thì sẽ làm cho người nghe và thậm chí là cả người nói cảm thấy lúng túng, khó xử. Trong những trường hợp như vậy, cách diễn đạt gián tiếp là xu hướng mà...

   6 p tdmu 26/03/2018 24 1

 • Tiếng Việt trong bối cảnh thống nhất đất nước, hội nhập và phát triển

  Tiếng Việt trong bối cảnh thống nhất đất nước, hội nhập và phát triển

  40 năm, lượng thời gian để nhìn nhận sự biến động của một ngôn ngữ xét về mặt ngôn ngữ học không phải là dài, nhưng, với sự kiện trọng đại là thống nhất đất nước và tiếp đó là đổi mới và hội nhập có thể coi là tác nhân xã hội đặc biệt quan trọng tác động đến tiếng Việt nói riêng và các ngôn ngữ ở Việt Nam nói chung. Bài...

   7 p tdmu 26/03/2018 28 1

 • Tiếng Hà Nội và người Hà Nội - Một cách nhìn

  Tiếng Hà Nội và người Hà Nội - Một cách nhìn

  Tiếng Hà Nội và Người Hà Nội là hai khái niệm nhận được sự quan tâm không nhỏ của Phương ngữ học Việt Nam thời hiện đại. Cắt nghĩa khái niệm này hoàn toàn không phải là một điều đơn giản. Sự không đơn giản ấy thể hiện qua nhiều cuộc tranh luận của các nhà ngôn ngữ học Việt Nam qua nhiều cuộc hội thảo rộ lên vào thập kỉ cuối cùng...

   10 p tdmu 26/03/2018 21 1

 • Một số điểm sáng tạo về nhạc điệu trong thơ mới (1932 - 1945)

  Một số điểm sáng tạo về nhạc điệu trong thơ mới (1932 - 1945)

  Với ý thức cách tân, các nhà thơ mới đã sáng tạo nên những bài thơ thần tình diễm ảo như những cung cầm chơi vơi. Thanh âm độc đáo của thơ mới cũng là tiếng lòng của một thế hệ thi nhân khát khao được “thành thực”, khát khao được tận hiến cho nghệ thuật. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ đề cập đến một số sáng tác nhạc...

   10 p tdmu 26/03/2018 22 1

 • Tìm hiểu cấu trúc trao đáp trong mối tương quan với nhân tố quyền lực ở phạm vi giao tiếp pháp đình tiếng Việt

  Tìm hiểu cấu trúc trao đáp trong mối tương quan với nhân tố quyền lực ở phạm vi giao tiếp pháp đình tiếng Việt

  Trong bài viết này, tác giả muốn thử nghiệm áp dụng cách phân tích cấu trúc trao đáp tương tác lớp học Anh (classroom) của Sinclair và Coulthard vào phân tích tương tác phápđình tiếng Việt (courtroom). Các dạng cấu trúc trao đáp được xem xét trong quan hệ với tham biến quyền lực. Kết quả sẽ cho thấy chiếc áo “cấu trúc trao đáp ba bước I - R - F” mà...

   12 p tdmu 26/03/2018 24 1

 • Ngôn ngữ học, nhân học văn hóa và tâm lí học hành vi - Một phối hợp liên ngành theo đường hướng nghiên cứu văn học dân gian trong bối cảnh

  Ngôn ngữ học, nhân học văn hóa và tâm lí học hành vi - Một phối hợp liên ngành theo đường hướng nghiên cứu văn học dân gian trong bối cảnh

  Từ trong nguồn gốc, bản chất và chức năng, văn học dân gian (VHDG) gắn liền với giao tiếp xã hội. Do vậy, tiếp cận VHDG trong bối cảnh là một đường hướng nghiên cứu thích hợp. Trong đó, ngôn ngữ học, nhân học văn hóa và tâm lí học hành vi là một trong những kết hợp liên ngành khả thi và có nhiều triển vọng.

   10 p tdmu 26/03/2018 28 3

 • Danh từ bộ phận trong định vị không gian qua tác phẩm Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai

  Danh từ bộ phận trong định vị không gian qua tác phẩm Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai

  Những cứ liệu cụ thể về hệ thống danh từ được sử dụng làm vật định vị trong tác phẩm Ăn mày dĩ vãng của nhà văn Chu Lai đã chứng tỏ các danh từ bộ phận tham gia rất tích cực vào hoạt động định vị của người Việt. Sự phong phú về số lượng cũng như về chủng loại của các danh từ bộ phận không những chứng minh sự giàu có về...

   7 p tdmu 26/03/2018 21 1

 • Ngoại giao văn hóa của Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XXI nhìn từ góc độ sức mạnh mềm

  Ngoại giao văn hóa của Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XXI nhìn từ góc độ sức mạnh mềm

  Trong quan hệ quốc tế, sức mạnh của mỗi quốc gia sẽ được xác định bằng nhiều nhân tố, trong đó không thể không kể tới vai trò của văn hóa. Có thể thấy, ngoại giao văn hóa đã được nhiều nước sử dụng như sức mạnh mềm trong các hoạt động đối ngoại, trong đó có Ấn Độ. Bài viết này nghiên cứu về những cơ sở lí luận và cách tiếp...

   13 p tdmu 26/03/2018 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số