• Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Mở đầu - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Mở đầu - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   5 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kế hoạch kinh doanh, lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh, đối tượng đọc bảng kế hoạch kinh doanh, các bước lập kế hoạch kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Mô tả sản phẩm – dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích mô tả về sản phẩm – dịch vụ, ứng dụng sản phẩm – dịch vụ, lợi ích của sản phẩm – dịch vụ, kế hoạch phát triển sản phẩm – dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường vi mô, phân tích thị trường và khách hàng mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Chiến lược và kế hoạch marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần trong kế hoạch marketing, qui trình lập kế hoạch marketing, thành phần marketing tích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích các nguồn lực cần thiết, thiết lập mục tiêu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch nhân sự" giúp người học có thể hiểu được vai trò kế hoạch nhân sự trong tổ chức, liệt kê được quá trình lập kế hoạch, trình bày được nội dung kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể: Liệt kê được các bước lập kế hoạch tài chính, trình bày được nội dung kế hoạch tài chính, phân tích được các tỷ số tài chính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện - Chương 1: Nguyên lý cấu tạo máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về M.B.A, nguyên lý làm việc của máy biến áp lý tưởng, cấu tạo máy biến áp, các đại lương định mức của MBA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện - Chương 2: Quan hệ điện từ máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương trình cân bằng của M.B.A, mạch điện thay thế của máy biến áp, đồ thị vectơ của máy biến áp, xác định các tham số của máy biến áp,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện - Chương 3: Máy biến áp làm việc với tải quá trình quá độ" cung cấp cho người học các kiến thức: MBA làm việc với tải đối xứng, MBA làm việc với tải không đối xứng, quá trình quá độ trong MBA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p tdmu 30/05/2020 1 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 4 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Chương 4 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện - Chương 4: Máy biến áp đặc biệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy biến áp ba dây quấn, máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp đo lường, máy biến áp hàn hồ quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p tdmu 30/05/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số