• Bài giảng Lịch sử Toán học

  Bài giảng Lịch sử Toán học

  Nội dung của bài giảng gồm 6 chương: Bộ môn lịch sử toán; Sự phát sinh toán học; Toán học sơ cấp; Toán học cao cấp cổ điển; Toán học hiện đại; Vài nét về toán học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p tdmu 30/08/2021 11 0

 • Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông

  Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông

  Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên các trường sư phạm. Hiện nay, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh phổ thông về bài tập vật lí rất nhiều nhưng sách hướng dẫn giáo viên phân tích các hiện tượng vật lí để giải quyết các bài tập vật lí...

   189 p tdmu 30/08/2021 10 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - ThS. Phạm Quang Huy

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - ThS. Phạm Quang Huy

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính nhà nước và tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền và hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; Kế toán đầu tư tài chính; Kế toán các khoản thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí; Kế toán...

   110 p tdmu 30/08/2021 11 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Trường ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Trường ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại; Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng; Quản trị vốn của ngân hàng; Quản lý thanh khoản và dự trữ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p tdmu 30/08/2021 13 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp gồm 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp; Phân tích tài chính và dự báo nhu cầu tài chính; Quản trị tài sản cố định; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Chi phí sử dụng vốn, Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn trong doanh...

   67 p tdmu 30/08/2021 11 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Thanh toán quốc tế do Vũ Văn Trung biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tỷ giá hối đoái; Các phương tiện thanh toán quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p tdmu 30/08/2021 10 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - ThS. Trần Nam Trung

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - ThS. Trần Nam Trung

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu cơ sở dữ liệu; Sổ sách và báo cáo kế toán; Lập sổ nhật ký; Nhật ký thu tiền; Nhật ký bán hàng; Bảng cân đối TK chi tiết; Sổ chi tiết tài khoản; Bảng chi tiết tồn kho.

   56 p tdmu 30/08/2021 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Nguyên lý thống kê - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Nguyên lý thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản của thống kê học; Quá trình nghiên cứu thống kê; Nghiên cứu mức độ của hiện tượng KT-XH; Dãy số thời gian; Chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p tdmu 30/08/2021 10 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Kinh tế vi mô - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Kinh tế vi mô cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh tế học; Cung và cầu; Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; Sản xuất và chi phí; Thị trường cạnh tranh hoàn hảo; Thị trường độc quyền hoàn toàn.

   103 p tdmu 30/08/2021 11 0

 • Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 1: Khái niệm cơ bản về xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học

  Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 1: Khái niệm cơ bản về xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học

  Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 1: Khái niệm cơ bản về xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên biết biến đổi các thành phần dễ phân hủy sinh học thành các sản phẩm cuối chấp nhận được; khử các chất dinh dưỡng như N, P; bắt giữa các chất rắn/hạt keo...

   68 p tdmu 30/08/2021 11 0

 • Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 2: Động học quá trình sinh học

  Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 2: Động học quá trình sinh học

  Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 2: Động học quá trình sinh học có nội dung trình bày các kiến thức về cân bằng vật chất, hệ thống dòng chảy nút, các loại phản ứng và tốc độ phản ứng, ảnh hưởng của nhiệt độ đến hằng số tốc độ phản ứng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết dội dung bài giảng.

   34 p tdmu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 2: Động học quá trình sinh học (tiếp theo)

  Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 2: Động học quá trình sinh học (tiếp theo)

  Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 2: Động học quá trình sinh học (tiếp theo) có nội dung trình bày các kiến thức về động học sinh trưởng vi sinh vật, mô hình hóa chất nền và sinh khối trong bể phản ứng xáo trộn hoàn toàn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   33 p tdmu 30/08/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số