• Bài giảng Điện phân không thoát kim loại

  Bài giảng Điện phân không thoát kim loại

  Bài giảng Điện phân không thoát kim loại - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Đại có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu gồm có: Đại cương về sản xuất xút-clo, phương pháp catôt rắn, phương pháp catôt thủy ngân, những quá trình cơ bản và sơ đồ sản xuất xut-clo,...

   119 p tdmu 31/03/2020 6 1

 • Bài giảng Phát triển chương trình giáo dục

  Bài giảng Phát triển chương trình giáo dục

  Bài giảng Phát triển chương trình giáo dục của ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên nhằm giúp học viên hiểu các khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục, phân biệt được các khái niệm về chương trình giáo dục, chương trình môn học, chương trình giảng dạy, thu nhận được kiến thức cốt lõi về khoa học phát triển chương trình giáo dục,...

   100 p tdmu 31/03/2020 7 1

 • Bài giảng Vi sinh vật học môi trường - Lê Xuân Phong

  Bài giảng Vi sinh vật học môi trường - Lê Xuân Phong

  Bài giảng Vi sinh vật học môi trường do Lê Xuân Phong biên soạn có kết cấu nội dung gồm 2 phần 9 chương, giới thiệu đến các bạn những nội dung Hình thái, cấu tạo và các đặc tính cơ bản của vi sinh vật, sinh lý đại cương vi sinh vật, sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường, khả năng chuyển hóa vật chất của vi sinh vật trong các môi trường...

   308 p tdmu 31/03/2020 8 2

 • Bài giảng Tâm lý học

  Bài giảng Tâm lý học

  Bài giảng Tâm lý học giới thiệu những kiến thức chung về tâm lý học đại cương và tâm lý học sư phạm: Các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, các thuộc tính tâm lý của con người; các thuyết về dạy học, hoạt động dạy và hoạt động học. Các kiến thức chuyên sâu về tâm lý học sư phạm: Cơ sở tâm lý của dạy lý thuyết và thực, đặc...

   173 p tdmu 31/03/2020 8 2

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu gồm có: Phóng điện trong chất khí, hiện tượng phóng điện sét và quá trình truyền sóng trên đường dây tải điện, bảo vệ sét đánh trực tiếp, thiết bị chống sét,...

   105 p tdmu 31/03/2020 7 2

 • Bài giảng Thông tin vô tuyến

  Bài giảng Thông tin vô tuyến

  Bài giảng Thông tin vô tuyến có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan về các hệ thống thông tin vô tuyến, lý thuyết về kênh vô tuyến, nhiễu trong thông tin vô tuyến, kiến trúc hệ thống thông tin vô tuyến,...

   86 p tdmu 31/03/2020 6 1

 • Bài giảng Điện hóa lý thuyết

  Bài giảng Điện hóa lý thuyết

  Bài giảng Điện hóa lý thuyết giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Các khái niệm và hiện tượng cơ bản, lớp điện tích kép, động học quá trình điện cực, các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực,...

   182 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường

  Bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường

  Bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Các khái niệm và hiện tƣợng cơ bản, lớp điện tích kép, động học quá trình điện cực, một số phương pháp điện hóa nghiên cứu động học quá trình điện cực và phân tích môi trường,...

   119 p tdmu 31/03/2020 2 1

 • Bài giảng Kỹ năng mềm 4

  Bài giảng Kỹ năng mềm 4

  Kỹ năng mềm 4 là môn học cung cấp kiến thức và hình thành kỹ năng tổ chức sự kiện và kỹ năng xin việc làm cho sinh viên. Nội dung chính của đề cương giới thiệu về các loại hình sự kiện, cách lập dự toán ngân sách, lập kế hoạch tổ chức một sự kiện.

   40 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Bài giảng Kỹ năng mềm 3

  Bài giảng Kỹ năng mềm 3

  Bài giảng Kỹ năng mềm 3 giới thiệu đến các bạn những nội dung về Khái quát chung về kỹ năng làm việc đồng đội, yêu cầu tất yếu của sự hợp tác trong làm việc đồng đội, các loại tính cách trong làm việc đồng đội, ý nghĩa của việc chuẩn bị cho cuộc họp, quy trình điều hành cuộc họp,...

   23 p tdmu 31/03/2020 2 1

 • Bài giảng Giáo dục học

  Bài giảng Giáo dục học

  Đề cương bài giảng Giáo dục học của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung gồm 8 chương, giới thiệu đến các bạn những nội dung: Giáo dục học là một khoa học về Giáo dục con người, giáo dục và sự hình thành và phát triển nhân cách, mục đích, nguyên lý và hệ thống giáo dục quốc dân,...

   148 p tdmu 31/03/2020 3 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Nội dung bài giảng trình bày một số vấn đề chung về kinh doanh quốc tế, môi trường kinh doanh quốc tế, các định chế và chủ thể trong kinh doanh quốc tế, các lĩnh vực kinh doanh quốc tế, thanh toán trong kinh doanh quốc tế, tổ chức và quản trị trong kinh doanh quốc tế.

   188 p tdmu 29/02/2020 11 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số