• Bài giảng Quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính

  Tập Bài giảng Quy hoạch tuyến tính gồm 3 chương được trình bày như sau: Bài toán Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình; Bài toán Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; Bài toán vận tải. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   151 p tdmu 21/04/2022 3 0

 • Bài giảng Giải tích II - TS. Bùi Xuân Diệu (2019)

  Bài giảng Giải tích II - TS. Bùi Xuân Diệu (2019)

  Bài giảng Giải tích II gồm có các nội dung lý thuyết về: Các ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   207 p tdmu 21/04/2022 5 0

 • Bài giảng Giải số tích

  Bài giảng Giải số tích

  Nội dung Bài giảng Giải tích số gồm 6 chương: Tính toán với các số gần đúng; Phương pháp nội suy; Đạo hàm và tích phân bằng số; Giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt; Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính; Giải gần đúng phương trình vi phân thường.

   71 p tdmu 21/04/2022 4 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính 1

  Bài giảng Đại số tuyến tính 1

  Bài giảng Đại số tuyến tính 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa, các tính chất của định thức và các phương pháp cơ bản tính định thức; Nghiên cứu không gian véc tơ. Nghiên cứu về hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p tdmu 21/04/2022 6 0

 • Bài giảng Giải tích 2

  Bài giảng Giải tích 2

  Giải tích 2 là phần kiến thức toán học tiếp nối chương trình Giải tích 1 dành cho sinh viên đại học năm thứ nhất ngành Kinh tế và Kỹ thuật. Nội dung gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tích phân bội; Tích phân đường và tích phân mặt; Chuỗi số và chuỗi hàm; Phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p tdmu 21/04/2022 4 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất là các khái niệm và quy tắc suy diễn xác suất cũng như về biến ngẫu nhiên và các phân phối xác suất thông dụng (một và hai chiều); các khái niệm cơ bản của thống kê toán học nhằm giúp sinh viên biết cách xử lý các bài toán thống kê về ước lượng, kiểm...

   50 p tdmu 21/04/2022 6 0

 • Bài giảng Giải tích I - Nguyễn Văn Kiên

  Bài giảng Giải tích I - Nguyễn Văn Kiên

  Bài giảng Giải tích I cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới hạn và liên tục của hàm một biến; Đạo hàm và vi phân hàm một biến; Tích phân hàm một biến; Lý thuyết chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p tdmu 21/04/2022 4 0

 • Bài giảng Nhập môn tô pô

  Bài giảng Nhập môn tô pô

  Nhập môn tô pô là môn học dành cho sinh viên năm thứ 3 ngành Cao đẳng sư phạm Toán. Nội dung chính của bài giảng gồm có 2 phần là Không gian metric; Không gian Tô Pô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p tdmu 21/04/2022 3 0

 • Bài giảng Giải tích 1

  Bài giảng Giải tích 1

  Bài giảng Giải tích 1 có nội dung bao gồm các khái niệm nền tảng của toán học như: Giới hạn của hàm số; Hàm số liên tục; Phép tính vi phân, tích phân của hàm số một biến; Hàm số nhiều biến số; Ứng dụng phép tính vi phân vào hình học. Đây là phần kiến thức toán học cần thiết cho sinh các ngành: Kinh tế, Kỹ thuật,...của các trường Đại học.

   181 p tdmu 21/04/2022 3 0

 • Bài giảng Toán tối ưu - TS. Hoàng Quang Tuyến

  Bài giảng Toán tối ưu - TS. Hoàng Quang Tuyến

  Bài giảng Toán tối ưu do TS. Hoàng Quang Tuyến biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ bản về giải tích lồi; Điều kiện tối ưu; Phương pháp có thể và phương pháp tuyến tính hóa; Phương pháp hàm phạt điểm trong, điểm ngoài; Tối ưu đa mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p tdmu 21/04/2022 5 0

 • Bài giảng Toán cao cấp

  Bài giảng Toán cao cấp

  Bài giảng Toán cao cấp dành cho các ngành như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai với nội dung gồm 5 chương với các nội dung chính như: Hàm số một biến số thực-giới hạn-sự liên tục của hàm; Phép tính vi phân của hàm một biến; Phép tính tích phân hàm một biến;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p tdmu 21/04/2022 8 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 5: Biến ngẫu nhiên

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 5: Biến ngẫu nhiên

  Mục tiêu của bài 4 là hiểu biến ngẫu nhiên là gì. Biết những khái niệm cơ bản liên quan. Biết và hiểu một số ứng dụng của biến ngẫu nhiên. Áp dụng được kiến thức về biến ngẫu nhiên vào giải quyết một số vấn đề đơn giản.

   29 p tdmu 21/04/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số