• Ebook Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (sách tham khảo): Phần 2 Monique Chemillier-Gendreau; Nguyễn Hồng Thao (người dịch); Lưu Văn Lợi, Lê Minh Nghĩa (hiệu đính)

  Ebook Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (sách tham khảo): Phần 2 Monique Chemillier-Gendreau; Nguyễn Hồng Thao (người dịch); Lưu Văn Lợi, Lê Minh Nghĩa (hiệu đính)

  Gồm 4 chương. Ch.1: Các dữ kiện chung liên quan đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Ch.2: Việc thụ đắc danh nghĩa ban đầu; Ch.3: Sự tiến triển tiếp theo của danh nghĩa; Ch.4: Các kết luận và các cơ sở giải quyết tranh chấp.Đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy (năm 2011) tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu...

   111 p tdmu 12/03/2015 287 16

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng ANSYS: Phần 1 - Đinh Bá Trụ

  Ebook Hướng dẫn sử dụng ANSYS: Phần 1 - Đinh Bá Trụ

  Ebook Hướng dẫn sử dụng ANSYS: Phần 1 do Đinh Bá Trụ biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về chương trình ANSYS và ứng dụng; cấu trúc và các thư mục lệnh của ANSYS; cách sử dụng các lệnh trong ANSYS. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết hơn những nội dung này.

   105 p tdmu 16/01/2015 461 15

 • Ebook Phương pháp tiếp cận các sáng tác của Nguyễn Khải trong giảng dạy văn học Việt Nam hiện đại: Phần 2 - TS. Đào Thủy Nguyên

  Ebook Phương pháp tiếp cận các sáng tác của Nguyễn Khải trong giảng dạy văn học Việt Nam hiện đại: Phần 2 - TS. Đào Thủy Nguyên

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 ebook "Phương pháp tiếp cận các sáng tác của Nguyễn Khải" của TS. Đào Thủy Nguyên tương ứng với nội dung chương 3 - Cảm hứng chiêm nghiệm - triết lý, cũng là chương cuối cùng của cuốn sách. Qua công trình này bạn đọc sẽ hiểu hơn về các tác phẩm của tác giả Nguyễn Khải.

   123 p tdmu 16/01/2015 254 15

 • Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 2 - Khổng Tử

  Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 2 - Khổng Tử

  "Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 2" là bộ biên niên sử hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, toàn văn ghi chép lịch sử từ Nguyên niên năm đầu cho tới Tam thập hữu tam niên năm thứ 33. Mời các bạn tham khảo.

   216 p tdmu 18/01/2015 697 15

 • Ebook Hóa học môi trường - PGS. PTS. Đặng Kim Chi

  Ebook Hóa học môi trường - PGS. PTS. Đặng Kim Chi

  Ebook Hóa học môi trường do PGS. PTS. Đặng Kim Chi đề cập đến những quá trình hóa học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên trên cơ sơ nhiệt động, nhiệt động, động học và cơ chế phản ứng của chúng, đồng thời cũng đề cập đến một số hiện tượng xảy ra có tính chất hóa học do tác động của con người tới hệ thống sinh thái tự nhiên.

   262 p tdmu 18/01/2015 1290 14

 • Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 4 - Khổng Tử

  Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 4 - Khổng Tử

  "Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 4" là bộ biên niên sử hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, toàn văn ghi chép lịch sử từ Nguyên niên năm đầu cho tới Thập niên năm thứ mười. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích tìm hiểu lịch sử Trung Quốc.

   351 p tdmu 18/01/2015 578 14

 • Ebook Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 2 /$cPGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, ThS. Phan Thị Thảo Hương

  Ebook Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 2 /$cPGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, ThS. Phan Thị Thảo Hương

  Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là rèn luyện cách tư duy tích cực, hình thành thói quen tốt thông qua các hoạt động và bài tập trải nghiệm. Trong phần 2 của ebook sau đây sẽ trình bày đến bạn đọc một số nội dung về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, một số trò chơi giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho trẻ mầm non. (Bạn...

   111 p tdmu 05/09/2015 394 14

 • Ebook Tâm lý học lao động /Đào Thị Oanh

  Ebook Tâm lý học lao động /Đào Thị Oanh

  Ebook trình bày các nội dung sau: Lao động và đối tượng của tâm lý học lao động, hệ thống người-máy-môi trường, sự thích ứng của con người với những yêu cầu của hệ thống, sự thích ứng hệ thống với con người, sự mệt mỏi-các trường hợp bất hạnh trong sản xuất và vấn đề an toàn lao động. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài...

   350 p tdmu 16/01/2015 348 13

 • Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 1 - Khổng Tử

  Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 1 - Khổng Tử

  "Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 1" là bộ sử nước Lỗ do Khổng Tử ghi chép những việc quan trọng xảy hằng năm, từ đời vua Lỗ Ẩn Công nguyên niên đến đời vua Lỗ Ai Công trong thời gian 242 năm. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đang học và nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc.

   344 p tdmu 18/01/2015 848 13

 • Ebook Tập truyện ngắn Khi người ta trẻ: Phần 1 - Phan Thị Vàng Anh

  Ebook Tập truyện ngắn Khi người ta trẻ: Phần 1 - Phan Thị Vàng Anh

  Ebook Tập truyện ngắn Khi người ta trẻ của Phan Thị Vàng Anh tập hợp những câu truyện ngắn chân thực phản ánh được cuộc sống hiện đại của con người để rồi từ đó đem lại sự thổn thức và thức tỉnh cho biết bao người đọc. Ở phần 1 này tập hợp những truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh như Cuộc ngoạn du ngắn ngủi, Con trộm, Đi thăm cha,...

   55 p tdmu 24/04/2015 473 13

 • Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)

  Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)

  Cuốn sách có kết cấu gồm 9 chương: Chương mở đầu - Giới thiệu phân tích dữ liệu, Chương 1 - Phân loại dữ liệu, mã hoá, nhập liệu và một số xử lý trên biến, Chương 2 - Làm sạch dữ liệu, Chương 3 - Tóm tắt và trình bày dữ liệu, Chương 4 - Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính, Chương 5 - Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân...

   313 p tdmu 14/11/2015 323 13

 • Ebook Khoa học môi trường: Phần 2 /Lê Văn Khoa (chủ biên), Hoàng Xuân Cơ, Nguyễn Văn Cư...[và nh.ng.khác]

  Ebook Khoa học môi trường: Phần 2 /Lê Văn Khoa (chủ biên), Hoàng Xuân Cơ, Nguyễn Văn Cư...[và nh.ng.khác]

  Phần 2 của cuốn sách Khoa học môi trường cung cấp cho các bạn những kiến thức về ô nhiễm môi trường, vấn đề lương thực và nạn đói trên thế giới, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, những thay đổi khí hậu toàn cầu và các chiến lược bảo vệ môi trường, quản lý môi trường. Với các bạn chuyên ngành Môi...

   191 p tdmu 16/01/2015 419 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số