• Module TH 3: Đặc điểm tâm lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và học sinh năng khiếu - Lê Văn Lũy, Lê Mỹ Dung

  Module TH 3: Đặc điểm tâm lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và học sinh năng khiếu - Lê Văn Lũy, Lê Mỹ Dung

  Sau khi hoàn thành Module Tiểu học 3: Đặc điểm tâm lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và học sinh năng khiếu học viên có kĩ năng tìm hiểu, phần tích đặc điểm tâm lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh;...

   54 p tdmu 30/06/2015 1014 0

 • Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

  Mục tiêu trình bày trong chương 3 Phương pháp dạy học đại học nằm trong bài giảng lý luận và phương pháp dạy học đại học nhằm trình bày về khái niệm phương pháp dạy học đại học, 3 cấp độ phương pháp dạy học, đặc điểm của phương pháp dạy học đại học, phân loại hệ thống các phương pháp dạy học đại học.

   30 p tdmu 30/05/2016 887 3

 • Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương/ Trần Ngọc Liêu

  Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương/ Trần Ngọc Liêu

  Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương có có bố cục gồm 3 phần, trình bày các nội dung chính: Tổng quan về Khoa học quản lý, nguyên tắc và phương pháp quản lý, các chức năng của quy trình quản lý. Mỗi phần lại chia thành từng chương nhỏ nhằm hệ thống các nội dung cơ bản mà sinh viên cần nắm. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ...

   192 p tdmu 16/01/2015 470 11

 • Giáo trình Giải phẫu sinh lý trẻ em (Dùng cho ngành GD Mầm non – hệ từ xa): Phần 1

  Giáo trình Giải phẫu sinh lý trẻ em (Dùng cho ngành GD Mầm non – hệ từ xa): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Giải phẫu sinh lý trẻ em (Dùng cho ngành GD Mầm non – hệ từ xa) trình bày đại cương về cơ thể người và sự phát triển của cơ thể, tính quy luật về sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể, hệ thần kinh, cơ quan phân tích, hệ vận động, hệ tuần hoàn.

   88 p tdmu 30/10/2015 421 0

 • Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ - Nguyễn Thị Minh Thảo

  Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ - Nguyễn Thị Minh Thảo

  Module Mầm non 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non, xác định được những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ em mầm non về ngôn ngữ.

   35 p tdmu 30/06/2015 412 1

 • Module TH 23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin - Đào Quang Trung

  Module TH 23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin - Đào Quang Trung

  Module Tiểu học 23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin giúp các học viên nắm được kiến thức về mạng internet và cách sử dụng một số trình duyệt web, biết cách tìm kiếm thông tin trên internet, biết cách gửi và nhận thư điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

   60 p tdmu 30/06/2015 324 0

 • Giáo trình Mô hình Toán Kinh tế - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Mô hình Toán Kinh tế - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Mô hình Toán Kinh tế được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về mô hình toán kinh tế, bảng vào ra, mô hình tối ưu tuyến tính - quy hoạch tuyến tính, mô hình hệ thống phục vụ công cộng, mô hình quản lý dự trữ. Tài liệu hữu ích với các bạn thuộc chuyên ngành toán và kinh tế.

   383 p tdmu 18/01/2015 290 2

 • Ebook Hóa học 12 Nâng cao: Phần 1/ Lê Xuân Trọng (tổng chủ biên), Nguyễn Hữu Đĩnh Chủ biên, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Cao Thị Thặng

  Ebook Hóa học 12 Nâng cao: Phần 1/ Lê Xuân Trọng (tổng chủ biên), Nguyễn Hữu Đĩnh Chủ biên, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Cao Thị Thặng

  Mời các bạn tham khảo cuốn ebook Hóa học 12 Nâng cao: Phần 1 sau đây để nắm bắt những kiến thức về este - lipit - cacbonhidrat, amin - aminoaxit - protein, polime và vật liệu polime, đại cương về kim loại. Đây là những kiến thức cơ bản mà các bạn lớp 9 cần nắm bắt về môn Hóa học.  (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư...

   146 p tdmu 24/04/2015 267 6

 • Module THPT 41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Quang

  Module THPT 41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Quang

  Module THPT 41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học phổ thông giúp giáo viên biết cách tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh phù hợp với điều kiện của trường lớp, của địa phương, với nhu cầu và hứng thú của các em. Thông qua đó mà rèn luyện các kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể, coi đó là nội dung để rèn luyện...

   49 p tdmu 12/03/2015 229 1

 • Module MN 19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục - Hoàng Thị Nho

  Module MN 19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục - Hoàng Thị Nho

  Nội dung Module Mầm non 19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục cung cấp những kiến thức cần thiết, phát triển những kĩ năng cơ bản để giáo viên mầm non thực hiện tốt việc tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.

   60 p tdmu 30/06/2015 217 1

 • Giáo trình Con người và môi trường - Lê Văn Khoa

  Giáo trình Con người và môi trường - Lê Văn Khoa

  Giáo trình Con người và môi trường do Lê Văn Khoa biên soạn cập nhật những thông tin, số liệu mới nhất trong và ngoài nước liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Môi trường.

   311 p tdmu 16/01/2015 214 2

 • Ebook Hóa học môi trường - PGS. PTS. Đặng Kim Chi

  Ebook Hóa học môi trường - PGS. PTS. Đặng Kim Chi

  Ebook Hóa học môi trường do PGS. PTS. Đặng Kim Chi đề cập đến những quá trình hóa học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên trên cơ sơ nhiệt động, nhiệt động, động học và cơ chế phản ứng của chúng, đồng thời cũng đề cập đến một số hiện tượng xảy ra có tính chất hóa học do tác động của con người tới hệ thống sinh thái tự nhiên.

   262 p tdmu 18/01/2015 200 13

Hướng dẫn khai thác thư viện số