• Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

  Mục tiêu trình bày trong chương 3 Phương pháp dạy học đại học nằm trong bài giảng lý luận và phương pháp dạy học đại học nhằm trình bày về khái niệm phương pháp dạy học đại học, 3 cấp độ phương pháp dạy học, đặc điểm của phương pháp dạy học đại học, phân loại hệ thống các phương pháp dạy học đại học.

   30 p tdmu 30/05/2016 26992 6

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Chức năng điều khiển

  Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Chức năng điều khiển

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 8: Chức năng điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò điều khiển, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, lãnh đạo, động viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p tdmu 31/07/2018 1511 1

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển các lý thuyết quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển các lý thuyết quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển các lý thuyết quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Bối cảnh lịch sử, trường phái quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập trong quản trị, trường phái quản trị hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p tdmu 31/07/2018 1381 2

 • Bài giảng Luật Thương mại quốc tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật Thương mại quốc tế

  Bài giảng Luật Thương mại quốc tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật Thương mại quốc tế

  Chương 1 trình bày những vấn đề lý luận chung về Luật Thương mại quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc điểm của Luật Thương mại quốc tế; chủ thể của Luật Thương mại quốc tế; nguồn của Luật Thương mại quốc tế; những nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p tdmu 27/02/2018 1273 3

 • Bài giảng môn Pháp luật kinh doanh - ThS. Nguyễn Thái Bình

  Bài giảng môn Pháp luật kinh doanh - ThS. Nguyễn Thái Bình

  Bài giảng môn "Pháp luật kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về luật kinh doanh, pháp luật về đầu tư, các loại hình doanh nghiệp, pháp luật về Hợp tác xã, pháp luật về phá sản doanh nghiệp, pháp luật hợp đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p tdmu 22/05/2017 751 2

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 2 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 2 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 2 Quan hệ pháp luật lao động do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động, các thành phần của quan hệ pháp luật lao động, những căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật lao động.

   27 p tdmu 27/02/2018 746 2

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Quyết định quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Quyết định quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 5: Quyết định quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của quyết định, phân loại quyết định quản trị, chức năng và yêu cầu của QĐ, quy trình ra quyết định, phương pháp ra quyết định, tổ chức thực hiện các quyết định, nâng cao hiệu quả của quyết định. Mời các bạn cùng...

   23 p tdmu 31/07/2018 707 1

 • Bài giảng Nhập môn kỹ thuật - Chương 4: Quá trình thiết kế kỹ thuật

  Bài giảng Nhập môn kỹ thuật - Chương 4: Quá trình thiết kế kỹ thuật

  Bài giảng "Nhập môn kỹ thuật - Chương 4: Quá trình thiết kế kỹ thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế là quá trình đầy say mê, những nội dung của thiết kế kỹ thuật hiện đại, tổ chức mang tính hệ thống các ý tưởng, quá trình thiết kế, áp dụng.

   27 p tdmu 26/03/2019 607 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng hoạch định

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng hoạch định

  Chương 5: Chức năng hoạch định trong bài giảng Quản trị học giới thiệu cho người học khái niệm hoạch định, tác dụng của hoạch định, các loại hoạch định, yêu cầu và các bước xây dựng mục tiêu, phương pháp triển khai mục tiêu. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày các bước triển khai MBO trong phần xây dựng mục tiêu, phương pháp quản lý MBO...

   35 p tdmu 31/10/2018 596 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Chức năng kiểm tra

  Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Chức năng kiểm tra

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 9: Chức năng kiểm tra" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc kiểm tra, tiến trình kiểm tra, các loại hình kiểm tra, các công cụ kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p tdmu 31/07/2018 520 0

 • Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học - TS.Hồ Văn liên

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học - TS.Hồ Văn liên

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học nhằm giúp học viên nhận biết và lý giải được các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) hiện nay, phân tích và liên hệ thực tế về các cở sở Tâm lý học và Giáo dục học của PPDH ĐH; giải thích và chứng minh được mối quan hệ biện chứng giữa mục tiêu, nội dung, phương tiện, kiểm...

   205 p tdmu 12/03/2015 490 9

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Chức năng kiểm soát

  Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Chức năng kiểm soát

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: khái niệm, nguyên tắc kiểm soát, quy trình kiểm soát và các hình thức kiểm soát. Qua những nội dung trong bài giảng, người học sẽ nắm được kiến thức cơ bản về chức năng kiểm soát - một trong những phần quan trọng trong các chương nằm trong môn Quản trị...

   17 p tdmu 31/10/2018 458 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số