• Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 1 ( 2/2010) - Part 2

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 1 ( 2/2010) - Part 2

  Gồm các bài viết: Diễn văn của TS. Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng trường ĐH TDM; những nét chính về hoạt động Đoàn trường ĐH TDM; Thư viện đồng hành cùng nhà trường trong việc đổi mới giáo dục,...Số này gồm 2 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   17 p tdmu 10/06/2015 215 2

 • Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 1 ( 2/2010) - Part 1

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 1 ( 2/2010) - Part 1

  Gồm các bài viết: Diễn văn của TS. Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng trường ĐH TDM; những nét chính về hoạt động Đoàn trường ĐH TDM; Thư viện đồng hành cùng nhà trường trong việc đổi mới giáo dục,...Số này gồm 2 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   19 p tdmu 10/06/2015 208 2

 • Số 20 (4/2014) - Part 2

  Số 20 (4/2014) - Part 2

  Gồm khoảng 13 bài viết trong các chuyên mục: Lời tựa, văn hóa - nhân vật, nghiên cứu và trao đổi, công tác Đảng, công tác Đoàn, tấm gương tiêu biểu, điểm đến, tin tức sự kiện. Số này gồm 4 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   14 p tdmu 02/06/2015 250 2

 • Số 20 (4/2014) - Part 4

  Số 20 (4/2014) - Part 4

  Gồm khoảng 13 bài viết trong các chuyên mục: Lời tựa, văn hóa - nhân vật, nghiên cứu và trao đổi, công tác Đảng, công tác Đoàn, tấm gương tiêu biểu, điểm đến, tin tức sự kiện. Số này gồm 4 phần, đây là phần 4. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   11 p tdmu 02/06/2015 191 2

 • Số 20 (4/2014) - Part 3

  Số 20 (4/2014) - Part 3

  Gồm khoảng 13 bài viết trong các chuyên mục: Lời tựa, văn hóa - nhân vật, nghiên cứu và trao đổi, công tác Đảng, công tác Đoàn, tấm gương tiêu biểu, điểm đến, tin tức sự kiện. Số này gồm 4 phần, đây là phần 3. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   8 p tdmu 02/06/2015 219 2

 • Số 20 (4/2014) - Part 1

  Số 20 (4/2014) - Part 1

  Gồm khoảng 13 bài viết trong các chuyên mục: Lời tựa, văn hóa - nhân vật, nghiên cứu và trao đổi, công tác Đảng, công tác Đoàn, tấm gương tiêu biểu, điểm đến, tin tức sự kiện. Số này gồm 4 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   11 p tdmu 02/06/2015 226 2

 • Số 16 (10/2013) - Part 2

  Số 16 (10/2013) - Part 2

  Gồm các bài viết trong các chuyên mục: Nghiên cứu và trao đổi, văn hóa - nhân vật, tấm gương tiêu biểu, hoạt động Đoàn Hội, sổ tay sinh viên, giới thiệu sách, sáng tác, tin tức sự kiện. Số này gồm 2 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   23 p tdmu 27/05/2015 195 1

 • Số 16 (10/2013) - Part 1

  Số 16 (10/2013) - Part 1

  Gồm các bài viết trong các chuyên mục: Nghiên cứu và trao đổi, văn hóa - nhân vật, tấm gương tiêu biểu, hoạt động Đoàn Hội, sổ tay sinh viên, giới thiệu sách, sáng tác, tin tức sự kiện. Số này gồm 2 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   13 p tdmu 27/05/2015 219 1

 • Số 18 - 19 (Năm 2014) - Part 4

  Số 18 - 19 (Năm 2014) - Part 4

  Gồm khoảng 18 bài viết trong các chuyên mục: Nghiên cứu và trao đổi, văn hóa - nhân vật, tấm gương tiêu biểu, hoạt động Đoàn Hội, sổ tay sinh viên, giới thiệu sách, sáng tác, tin tức sự kiện. Số này gồm 4 phần, đây là phần 4. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   17 p tdmu 27/05/2015 202 1

 • Số 18 - 19 (Năm 2014) - Part 3

  Số 18 - 19 (Năm 2014) - Part 3

  Gồm khoảng 18 bài viết trong các chuyên mục: Nghiên cứu và trao đổi, văn hóa - nhân vật, tấm gương tiêu biểu, hoạt động Đoàn Hội, sổ tay sinh viên, giới thiệu sách, sáng tác, tin tức sự kiện. Số này gồm 4 phần, đây là phần 3. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   14 p tdmu 27/05/2015 270 1

 • Số 18 - 19 (Năm 2014) - Part 2

  Số 18 - 19 (Năm 2014) - Part 2

  Gồm khoảng 18 bài viết trong các chuyên mục: Nghiên cứu và trao đổi, văn hóa - nhân vật, tấm gương tiêu biểu, hoạt động Đoàn Hội, sổ tay sinh viên, giới thiệu sách, sáng tác, tin tức sự kiện. Số này gồm 4 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   16 p tdmu 27/05/2015 204 1

 • Số 18 - 19 (Năm 2014) - Part 1

  Số 18 - 19 (Năm 2014) - Part 1

  Gồm khoảng 18 bài viết trong các chuyên mục: Nghiên cứu và trao đổi, văn hóa - nhân vật, tấm gương tiêu biểu, hoạt động Đoàn Hội, sổ tay sinh viên, giới thiệu sách, sáng tác, tin tức sự kiện. Số này gồm 4 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện).

   16 p tdmu 27/05/2015 139 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số