Áp dụng thuật toán Hybrid thiết kế TMD chống động đất/Đỗ Thị Ngọc Tâm, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

Báo cáo này nghiên cứu khả năng ứng dụng thuật toán Hybrid vào thiết kếTMD cho nhà cao tầng chống tác nhân động đất.Dựa vào đặc điểm phổ năng lượng động đất thường có dạng dải hẹp, bài báo đã đề xuất cách tính toán để lựa chọn các thông số cơ học ban đầu TMD hợp lý gần với nghiệm tối ưu của bài toán. Các ví dụsốtrong báo cáođược tính toán, phân tích bằng ngôn ngữlập trình Matlab và kết quả tính toán cho thấy tham sốTMD thiết kếtheo thuật toán này cho khảnăng giảm chấn cho nhà lớn (>30%)

Từ khóa: Thuật toán Hybrid; Động đất

5 p hien 29/05/2017 36 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.