Ebook Sử ký Tư Mã Thiên: Phần 1 - NXB Văn học

Sử ký Tư Mã Thiên là một tác phẩm văn học sử đồ sộ, được xem như "công trình sử học lớn nhất Trung Quốc, cũng như là một trong những quyển sử nổi tiếng nhất của thế giới", tác phẩm đã đặt nền móng và định hình cho phong cách viết sử tại Trung Hoa. Đồng thời, đối với nền văn học, Sử ký cũng được xem như chuẩn mực cho lối miêu tả nhân vật và sự kiện tại Trung Hoa, với bút pháp điêu luyện và tinh tế, những nhận xét xác đáng và khách quan làm nổi bật tính cách, chân dung nhân vật cũng như phản ánh một cách trung thực các sự kiện. Để hiểu thêm về cuốn sách này mời các bạn tham khảo Ebook Sử ký Tư Mã Thiên: Phần 1 sau đây.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)