Hải đảo và vùng biển Tây Nam

Việt Nam được xem là một “quốc gia biển” hay “cường quốc biển” vì phần lục địa chỉ có diện tích khoảng 329.600km2 mà đường bờ biển dài tới 3.260km, tức cứ khoảng 100km2 đã có 1km bờ biển. Trong khi đó trên thế giới tỷ lệ này là 600km2/1km bờ biển, thậm chí nhiều nước không có bờ biển như Lào, Mông Cổ, Kazakstan... Đặc biệt, vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của nước ta có thể lên tới 1,3.106km2 và so với thế giới, tỷ lệ này gấp khoảng 1,6 lần. Ngoài ra, trong 63 tỉnh thành nước ta, có 28 tỉnh thành ven biển. Bài viết trình bày các đặc điểm các hải đảo thuộc tỉnh Cà Mau và hải đảo thuộc tỉnh Kiên Giang,.