Nghề thổ cẩm trong đời sống của người Ê Đê ở Đắk Nông /Huỳnh Ngọc Thu, Trần Thị Ngọc Lưu, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một,Số 4(43)-2019, tr.32-41

Dệt thổ cẩm được xem là một trong những nghề thủ công truyền thống của người Ê Đê
nói riêng và của các tộc người thiểu số ở khu vực Đắk Nông nói chung; và là nghề phụ trong hoạt động kinh tế của các tộc người này. Đây là nghề thủ công dành cho nữ giới trong cộng đồng. Sản phẩm làm ra được sử dụng trong gia đình, hoặc làm quà tặng trong các dịp lễ hội của cá nhân, của cộng đồng. Tuy là nghề phụ, không đem đến nguồn thu nhập chính cho...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.