Sách Âm nhạc

Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 1 (A3.301), mời bạn đón đọc:

STT

Nhan đề

Tác giả

Năm XB

Nhà XB

Môn loại

1

  Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài 

 Bửu Ý 

2017

 Văn học 

780.92B566

2

  Giáo trình âm nhạc phương Đông : Bậc Đại học. (T.1 &T.2)

 Văn, Thị Minh Hương (ch.b.)

2016

 Phương Đông 

781V115

3

  Rock Hà Nội, Bolero Sài Gòn : Câu chuyện tân nhạc Việt Nam 

 Gibbs, Jason 

2019

 Đà Nẵng 

780.9597GI

4

  Trịnh Công Sơn và Bob Dylan = Is Trinh Công Sơn VietNam's Bob Dylan? :Một đối chiếu về tôn giáo, chiến tranh và tình yêu 

 Schafer, John C 

2019

 Đà Nẵng 

780.92SCH102

5

  Âm nhạc học = Musicology.( T.1  T.16 )

 

2019

 Thông tin và truyền thông 

780.721A120

6

  Phương pháp học đàn Piano.( T.1 &T.2)

 

2017

 Thông tin và truyền thông 

780.721A120

7

  Nhạc sĩ thiên tài & những bài tập piano quen thuộc. T.1 

 

2016

 Thông tin và truyền thông 

780.721A120

8

  Những nhạc khúc cổ điển của đàn Piano = Les classiques favoris du piano. T.1A 

 Thái, Thị Liên (ch.b.) 

2017

 Văn hóa dân tộc 

786.21936TH103

9

  Một số thủ pháp sáng tác tiêu biểu trong âm nhạc thế kỷ XX 

 Thái, Thị Liên (ch.b.) 

2017

 Văn hóa dân tộc 

786.21936TH103

10

  Tự học đàn guitar - Phương pháp Carulli 

 Phạm, Phương Hoa (ch.b.) 

2014

 Âm nhạc 

786.2PH104

11

  Phương pháp tư duy tích cực và sáng tạo trong giáo dục âm nhạc 

 Phạm, Phương Hoa 

2013

 Âm nhạc 

781.3PH104

12

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Soprano - Năm thứ ba) 

 Anh Tuấn 

2011

 Đồng Nai 

787.87A107

13

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Bariton - Bass - Năm thứ ba) 

 Văn, Thị Minh Hương (ch.b.) 

2016

 Phương Đông 

781V115

14

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Bariton - Bass - Năm thứ Nhất) 

 Lê, Anh Tuấn (ch.b.) 

2016

 Hồng Đức 

780.71L250

15

  Phân tích tác phẩm âm nhạc : Bậc Đại học. T.1 

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

16

  Tài liệu giảng dạy đọc âm nhạc. (Q.1 &Q.2)

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

17

  Tài liệu giảng dạy đọc âm nhạc : Lớp 6 - 7 -8 :Dành cho Trung học 9 và 11 năm Nhạc viện Tp. HCM 

 Đào, Trọng Minh 

2012

 Âm nhạc 

780.15Đ108

18

  Giáo trình âm nhạc truyền thống Việt Nam : Dành cho sinh viên Đại học các chuyên ngành Âm nhạc 

 Nguyễn, Minh Khôi 

2009

 [không xác định] 

781.2NG527

19

  Lý thuyết và thực hành đàn Keyboard 

 Nguyễn, Minh Khôi 

2009

 [không xác định] 

781.2NG527

20

  Phương pháp học đàn Organ Keyboard : Phương pháp Vỡ lòng. T.1 

 Nguyễn, Minh Khôi 

1998

 [không xác định] 

781.2NG527

21

  Phương pháp học đàn Organ Keyboard : Kỹ thuật luyện ngón. T.2 

 Nguyễn, Thị Mỹ Liên 

2014

 Âm nhạc 

781.62 009597NG527

22

  Hình thức âm nhạc : Bậc Trung học

 Trần, Duy Vũ 

2018

 Giáo dục 

786.5TR121

23

  Độc tấu trên đàn organ keyboard. (T.1 -T.4)

 Lê, Vũ 

2019

 Trẻ 

786.5L250

24

  Nhạc sĩ thiên tài & những bài tập piano quen thuộc. T.2 

 Lê, Vũ 

2014

 Trẻ 

786.5L250

25

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Soprano - Năm thứ Tư) 

 Lê, Vũ 

2007

 Trẻ 

786.5L250

26

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Tenor - Năm thứ Tư) 

 Lê, Vũ 

2007

 Trẻ 

786.5L250

27

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Soprano - Năm thứ Nhất) 

 Phạm, Phương Hoa (ch.b.) 

2016

 Thanh niên 

786.2PH104

28

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Tenor - Năm thứ Nhất) 

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

29

  Phương pháp sư phạm thanh nhạc : Chương trình Đại học 

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

30

  Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát 

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

31

  Nghệ thuật Opera 

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

32

  Soạn giả Viễn Châu 120 bài vọng cổ đặc sắc 

 Nguyễn, Trung Kiên 

2001

 Viện Âm nhạc 

782.0071NG527

33

  Soạn giả Viễn Châu - Tác giả và tác phẩm vọng cổ : Chuyên khảo 

 Trần, Ngọc Lan 

2011

 Giáo dục Việt Nam 

782.0078TR121

34

  Hát dân ca : Trung cấp Âm nhạc 

 Nguyễn, Trung Kiên 

2004

 Viện Âm nhạc 

782.1NG527

35

  Essor. T.2, Méthode Rose 

 Huỳnh, Công Tín 

2020

 Văn hóa - Nghệ thuật 

781.62 009597H531

36

  Phương pháp học đàn Piano vỡ lòng : Methode Rose (Phương pháp hoa hồng) 

 Huỳnh, Công Tín 

2020

 Văn hóa - Nghệ thuật 

781.62 009597H531

37

  Danh tài Piano qua 60 bài luyện 

 Nguyễn, Thị Mỹ Liêm 

2008

 Âm nhạc 

781.62 009597NG527

38

  Tài liệu giảng dạy đọc âm nhạc : Lớp 9 - 10 - 11 :Dành cho Trung học 9 và 11 năm Nhạc viện Tp. HCM 

 

2013

 Thông tin và truyền thông 

780.721A120

39

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Soprano - Năm thứ Hai) 

 

2014

 Thông tin và truyền thông 

780.721A120

40

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Bariton - Bass - Năm thứ Hai) 

 

2012

 Thông tin và truyền thông 

780.721A120

41

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Bariton - Bass - Năm thứ Tư) 

 Nguyễn, Minh Khôi 

1998

 Không xác định

781.2NG527

42

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Tenor - Năm thứ Ba) 

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

43

  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc : Bậc Đại học (Tenor - Năm thứ Hai) 

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

44

  Giáo trình hát hợp xướng : Dành cho bậc Trung III

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

45

  Giáo trình hát hợp xướng : Dành cho bậc Trung I

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

46

  Giáo trình Lịch sử âm nhạc Việt Nam 

 Nguyễn, Trung Kiên 

2007

 Âm nhạc 

782NG527

47

  Tự học nhạc lý cơ bản 

 Hoàng, Điệp (ch.b.) 

2014

 Âm nhạc 

782H407

48

  Phân tích tác phẩm âm nhạc : Bậc Đại học. T.2 

 Nguyễn, Thị Mỹ Liêm (ch.b.) 

2019

 Giáo dục Việt Nam 

780.9597NG527

49

  Sách giáo khoa hòa âm. T.1 

 Phạm, Phương Hoa (ch.b.) 

2019

 Dân trí 

781.2PH104

50

  Nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng 

 

2012

 Thông tin và truyền thông 

780.721A120

51

  Câu chuyện cải lương thật và đẹp 

 Đào, Trọng Minh 

2014

 Âm nhạc 

780.15Đ108

52

  Beautiful and real: An oral history of Cải lương 

 Đào, Thái 

1994

 Nhạc viện TP. HCM 

781.25Đ108

53

  Âm nhạc học = Musicology. T.2 

 Nguyễn, Bách 

2010

 Trẻ 

781.45NG527

54

  Âm nhạc học = Musicology. T.3 

 Frey, Hugo 

2019

 Tổng hợp TP.HCM 

792.509597FR207

55

  Cụ Phó bảng Minh Xuyên Hoàng Yến & tác phẩm Cầm học tầm nguyên: (Khảo - Chú - Luận) = 琴學尋源 

 Frey, Hugo 

2019

 Tổng hợp TP.HCM 

792.509597FR207

56

  1000 hợp âm cho đàn organ và piano 

 

2012

 Thông tin và truyền thông 

780.721A120

57

  Phương pháp hồng - Năm thứ nhất với đàn piano = Méthode rose :Giáo trình dạy Piano nổi tiếng của Pháp. T.1 

 

2013

 Thông tin và truyền thông 

780.721A120

58

  Phương pháp hồng - Năm thứ hai với đàn piano = Méthode rose :Giáo trình dạy Piano nổi tiếng của Pháp. T.2 

 Nguyễn, Phúc An 

2019

 Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh 

787.7162 00959749NG527

59

  Học đệm Piano cơ bản. T.3 

 Moulou, Patrick 

2019

 Thanh hóa 

786.21252M435

60

  Học đệm Piano cơ bản. T.2 

 Velde, Ernest Van de 

2019

 Dân trí 

786.2V201

61

  Học đệm Piano cơ bản. T.1 

 Velde, Ernest Van de 

2019

 Dân trí 

786.2V201

62

  Những nhạc khúc hay và dễ soạn cho đàn Piano 

 Song Minh 

2020

 Dân trí 

786.2147S431

63

  Tuyển tập tác phẩm Piano cổ điển - Lãng mạn được yêu thích. T.1 

 Song Minh 

2020

 Dân trí 

786.2147S431

64

  Tuyển tập tác phẩm Piano cổ điển - Lãng mạn được yêu thích. T.2 

 Song Minh 

2020

 Dân trí 

786.2147S431

65

  Piano cho thiếu nhi : Tuyển tập 220 tiểu phẩm nổi tiếng. T.3 

 Song Minh 

2018

 Dân trí 

786.2S431

66

  Thực hành đệm piano. P.1, Chủ đề: Ca khúc thiếu nhi 

 Cù, Nhật Minh (ch.b.) 

 2019 

 Dân trí 

786.2C500

67

  Thực hành đệm piano. P.2, Chủ đề: Ca khúc thiếu nhi 

 Cù, Nhật Minh (ch.b.) 

 2019 

 Dân trí 

786.2C500

68

  Âm nhạc học và hành 

 Lê, Dũng 

 2017 

 Dân trí 

786.2L250

69

  Trẻ thơ hát 

 Song Minh 

 2017 

 Dân trí 

786.2147S431

70

  55 ca khúc về biển đảo và tình yêu quê hương 

 Song Minh 

 2017 

 Dân trí 

786.2147S431

71

  Tình khúc Vũ Thành An 

 Phạm, Duy 

 2017 

 Thế giới 

781PH104

72

  Từ giọng hát em - Chân dung những nhạc sĩ trẻ 

 Cù, Minh Nhật (tuyển chọn) 

 2010 

 Âm nhạc 

782.42083C500

73

  1000 hợp âm cho đàn guitare 

 Song Minh (tuyển chọn) 

 2015 

 Âm nhạc 

782.42S431

74

  Acoustic guitar 

 

 2016 

 Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM 

782.42T312

75

  Học đàn piano 

 Hoàng, Phương Anh (tuyển chọn) 

 2017 

 Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM 

782.42 09597H407

76

  Kỹ thuật solo guitar 

 Moulou, Patrick 

 2019 

 Thanh hóa 

787.87 1252M435

77

  Phương pháp học ghi - ta 

 Lê, Vũ 

 2018 

 Thanh Hóa 

787.87L250

78

  36 ngày biết đệm guitar : Tiết điệu: Nhóm ballad, Rap, Twist, Slow blues 

 Hill, Brad 

 2019 

 Hồng Đức 

786.21936H309

79

  45 ngày biết đệm guitar : Tiết điệu: Slow fox - disco - March - Bebop - Hard Rock 

 Hoàng, Hạc 

 2020 

 Thanh Hóa 

787.87H407

80

  Học đệm Organ. T.2, Tiết điệu: Disco, techno, dance, polka, march, swing... 

 Tạ, Tấn 

 2020 

 Dân trí 

787.87T100

81

  Học đệm Organ. T.3, Tiết điệu: Slow rock - Slow blues - Boston - 8beat... 

 Song Minh 

 2016 

 Thanh niên 

787.87147S431

82

  Học đệm Organ. T.4, Tiết điệu: Ballad - Mambo - Cha cha cha - Samba - Rap - Hard - Rock 

 Song Minh 

 2017 

 Thanh niên 

787.87147S431

83

  Thực hành đệm Organ, Chủ đề: Tình ca quê hương 

 Cù, Nhật Minh 

 2017 

 Thanh niên 

786.5147C500

84

  Nhạc phim, nhạc lãng mạn nổi tiếng soạn cho piano. T.2 

 Cù, Nhật Minh 

 2017 

 Dân trí 

786.5147C500

85

  Tân nhạc Việt Nam thuở ban đầu 

 Cù, Nhật Minh 

 2014 

 Âm nhạc 

786.5147C500

Hướng dẫn khai thác thư viện số