Sách điện tử (Ebook) tháng 8/2021

Trung tâm Học liệu (TTHL) xin giới thiệu đến Quý bạn đọc Danh mục tài liệu được số hóa từ những tài liệu cũ có giá trị. Để sử dụng tài liệu này, Quý bạn đọc vui lòng truy cập tại trang "Học liệu số" theo địa chỉ: http://viewer.tdmu.edu.vn/. Trang "Học liệu số" hiện tại chỉ cho phép xem toàn văn, không cho tải. Vì vậy, bạn đọc truy cập không cần tài khoản.

STT

Nhan đề

Tác giả

Năm XB

Nhà XB

1

Thư vào Nam

 Lê, Duẩn

 1985

 Sự thật

2

Từ điển sinh học Anh - Việt = English-Vietnamese biological dictionary :Khoảng 40.000 thuật ngữ

 

 1976

 Khoa học và Kỹ thuật

3

Từ điển học sinh (Cấp II)

 Nguyễn, Lương Ngọc (ch.b)

 1971

 Giáo dục

4

 Tảo học

 Phạm, Hoàng Hộ

 1972

 Trung tâm Học liệu

5

Sinh học thực vật : Dành cho sinh viên Ban cử nhân vạn vật, ban dược khoa và ban nông nghiệp

 Phạm, Hoàng Hộ

 1973

 Trung tâm Học liệu

6

Từ điển tiếng Việt phổ thông. T. 1, A - C

 Hoàng, Phê (ch.b)

 1975

 Khoa học Xã hội

7

Từ điển Tày - Nùng - Việt : Loại nhỏ, khoảng 9.000 từ ngữ

 Hoàng, Văn Ma

 1974

 Khoa học Xã hội

8

Địa chất công trình - Thạch luận công trình : Được Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp Liên Xô cho phép dùng làm sách giáo khoa cho học sinh các trường đại học chuyên ngành "Địa chất thuỷ văn và Địa chất công trình"

 Lômtađze, V. Đ

 1978

 Đại học và Trung học chuyên nghiệp

9

Di truyền học và cơ sở chọn giống động vật

 Phan, Cự Nhân (ch.b.)

 1978

 Đại học và Trung học chuyên nghiệp

10

Thực hành Động vật có xương sống. T.1

 Trần, Kiên

 1979

 Giáo dục

11

Thực hành sinh lý động vật và người

 Lê, Thị Huệ

 1980

 Giáo dục

12

Những trống đồng Đông sơn đã phát hiện ở Việt Nam

 Nguyễn, Văn Huyên

 1975

 [KXĐ]

13

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Tác phẩm chọn lọc. T.2

 Lê, Duẩn

 1976

 Sự thật

14

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Tác phẩm chọn lọc. T.1

 Lê, Duẩn

 1976

 Sự thật

15

Lược khảo lịch sử các tư tưởng xã hội chủ nghĩa : Từ thời kỳ cổ đại đến cuối thế kỷ XVIII

 Vônghim, V.P

 1979

 Sự thật

16

Chiến dịch Tây nguyên đại thắng

 Hoàng, Minh Thảo

 1977

 Quân đội nhân dân

17

Cách mạng tháng tám (1945)

 

 1980

 Sự thật

18

Lịch sử sân khấu thế giới. .T2

 Môcunxki, X.X

 1977

 Văn hóa

19

Lê Quý kỷ sự

 Nguyễn, Thu

 1974

 Khoa học và xã hội

20

Lịch sử Việt Nam : Thế kỷ VII-1427. Q.1, T.2

 Trương, Hữu Quýnh

 1976

 Giáo dục

21

Lịch triều tạp kỹ. Q.3, T.2

 Cao, Lãng

 1975

 Khoa học xã hội

22

Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng

 Nguyễn, Lương Bích

 1981

 Quân đội nhân dân

23

Mấy vấn đề trong kịch bản chèo

 Hà, Văn Cầu

 1977

 Văn hóa

24

Kỷ niệm cứu quốc quân : Hồi ký

 Chu Văn Tấn

 1977

 Quân đội nhân dân

25

Giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ 1936-1939

 Cao, Văn Biền

 1979

 Khoa học Xã hội

26

Nhân vật lịch sử thế giới cổ và trung đại : Trong chương trình phổ thông trung học

 Phạm, Hồng Việt (sưu tầm và biên soạn)

 1997

 Giáo dục

27

Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ tổ quốc

 Võ, Nguyên Giáp

 1979

 Sự thật

28

Những chặng đường lịch sử

 Võ, Nguyên Giáp

 1976

 Văn học

29

Cơ sở ngữ văn Hán nôm. T.2. Văn bản và minh giải văn bản : Lịch sử, địa lý - ký, truyện ký - tiểu thuyết - thư

 Lê, Trí Viễn

 1985

 Giáo dục

30

Con đường nâng cao hiệu quả dạy văn

 Phan, Trọng Luận

 1978

 Giáo dục

31

Văn học công xã Pari

 Đỗ, Đức Hiểu

 1978

 Đại học và trung học chuyên nghiệp

32

Lịch sử văn học Việt Nam : Sách dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm. T.4B. Văn học viết. Thời kỳ II: Giai đoạn 2: Đầu thế kỷ XX-1930

 Lê, Trí Viễn

 1978

 Giáo dục

33

Lịch sử văn học Nga thế kỷ XIX: Sách dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm

 

 1978

 Giáo dục

34

Giáo trình cổ văn (Hán nôm)

 

 1990

 [KXĐ]

35

Le Duan : Selected writings

 Le, Duan

 1977

 [KXĐ]

36

Truong Chinh : Selected writings

 Truong Chinh

 1977

 Foreign languages

 
Hướng dẫn khai thác thư viện số