THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM HỌC LIỆU

Thông báo lịch làm việc trở lại (Áp dụng từ ngày 20/9/2021 cho đến khi có thông báo mới).

Trung tâm Học liệu (TTHL) gửi đến bạn đọc lịch mở cửa phục vụ tại các phòng phục vụ như sau:

     - Phòng phục vụ: A2.204 (Phát hành, thông tin,…)

                                 A2.301 (Lưu hành 1)

     - Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Lưu ý:

     - Bạn đọc muốn sử dụng tài liệu từ phòng A2.302 vui lòng liên hệ A2.301, đồng thời cũng đem tài liệu đến A2.301 để ghi mượn/trả.

     - Bạn đọc vui lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi đến TTHL.

Hướng dẫn khai thác thư viện số