Bí quyết định hướng cuộc đời: Bài 13 - Hữu Chương

Video trình bày "khi nào cần định hướng/ Tái định hướng cuộc đời?" Trình bày các dấu hiệu đúng lúc mình nên định hướng lại cuộc đời: Xác định bạn có đang đạt được kết quả mình mong đợi hay không? Cảm giác bất an, lo lắng, ưu tư trong thời gian dài là dấu hiệu bạn không còn khao khát đam mê bạn cần tái định hướng về cuộc đời; Dấu hiệu thứ 3 là bạn có đang sống trong sự khủng hoảng ngày càng lớn ngày càng quan trọng thì bạn nên lập tức định hướng lại cuộc đời.