Bí quyết định hướng cuộc đời: Bài 2 - Hữu Chương

Video "Định hướng cuộc đời để làm gì" Ai cũng có lúc tự đặt cho mình câu hỏi: Mình định hướng cuộc đời để làm gì? Thì Thầy Hữu Chương trình bày trong bày giảng để giải đáp cho câu hỏi của các bạn qua 3 việc: Đưa ra những quyết định đúng ở những thời khắc quan trọng của cuộc đời; Tối ưu hóa giá trị có được từ cuộc đời; Tối đa hóa, làm sao để có được thật nhiều giá trị từ cuộc đời của mình. Mời các bạn theo dõi để tìm ra nhiều điều hữu ích.