Bí quyết định hướng cuộc đời: Bài 3 - Hữu Chương

Video "Ai cần định hướng cuộc đời" Sẽ có những người đứng trước những thay đổi lớn lao trong cuộc sống, thay đổi công việc, tìm việc lập gia đình, đi hu học hay đang ở trạng thế bế tắc,... Tất cả họ cần phải được định hướng lại cuộc đời và biết cách định hướng cuộc đời. Mời các bạn cùng thao dõi để biết mình có nên định hướng lại cuộc đời.