Bí quyết định hướng cuộc đời: Bài 8 - Hữu Chương

Video nói về "Cuộc đời chất lượng cao gồm 8 thành phần nhỏ" là: Phải có tài chính vững mạnh; Phải thành công trong sự nghiệp; Phải có thời gian cho các mối quan hệ; Sự phát triển bản thân; Phải có sức khỏe tốt; Vẻ đẹp của tâm hồn; Phải dành thời gian giải trí, thư giãn cho bản thân; Phải đóng góp cho xã hội. Đó là tất cả 8 điều mà thầy Hữu chương chia sẻ trong bài học cuộc đời chất lượng cao, mong các bạn nhận được nhiều điều hữu ích khi xem bài giảng này.