Bí quyết tăng lương: Bài 16 - Nguyễn Trương Tuyến

Video "Xây dựng phong cách tự tin khi đề nghị tăng lương" do thầy Nguyễn Trương Tuyến trình bày về các nội dung về phong thái của chúng ta khi đối diện với sếp trong việc đề nghị tăng lương, đưa ra những lý do xác đáng nhất để được tăng lương. Mời các bạn cùng lắng nghe bài chia sẻ.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)