Bí quyết tăng lương: Bài 19 - Nguyễn Trương Tuyến

Video "Làm gì nếu bạn chưa thành công trong việc đàm phán lên lương" do Nguyễn Trương Tuyến trình bày về việc tìm hiểu nguyên nhân khi đàm phán lương không thành công, đặt ra những câu hỏi khéo léo để biết lý do không được tăng lương theo mong muốn và đặt ra kế hoạch để chuẩn bị tăng lương. Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ của Nguyễn Trương Tuyến.