Bí quyết tăng lương: Bài 3 - Nguyễn Trương Tuyến

Video "Xây dựng mục tiêu và mức lương mong muốn" trình bày các nội dung về mục tiêu phát triển bản thân, phát triển thu nhập cá nhân phải liên quan đến phát triển doanh nghiệp, phát triển sự nghiệp tương đương với mức lương và những quyền lợi phù hợp với quá trình thăng tiến.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)