Đọc suy nghĩ người khác qua ngôn ngữ cơ thể: Bài 2 - Châu Đình Linh

video "Ngôn ngữ cơ thể tiết lộ cảm xúc và ý nghĩa như thế nào?" do thạc sĩ Châu Đình Linh chia sẻ với tất cả mọi người về, độc vị ngôn ngữ cơ thể , ngôn ngữ cơ thể chi phối cảm xúc, cân bằng giao tiếp và trạng thái cảm xúc đối với người đối diện. Mời các bạn cùng theo dõi.