Đọc suy nghĩ người khác qua ngôn ngữ cơ thể: Bài 6 - Châu Đình Linh

Video :Dấu hiệu ở nụ cười và tiếng cười" do thạc sĩ Châu Đinh Linh chia sẻ điểm nhấn trên khuôn mặt của một người là "nụ cười" các tính chất của nụ cười trong giao tiếp, độ mở của nụ cười và mức độ thấu hiểu người khác qua nụ cười. Mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của thầy để thấu hiểu những người xung quanh.