Bí quyết tăng năng suất làm việc - Làm ít, được nhiều: Bài 13 - Châu Đình Linh

Video "Làm cùng lúc nhiều việc sao cho thật hữu dụng" chia sẻ kinh nghiệm làm sao khi có nhiều việc cùng lúc, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, Những công việc mang tính chất ưu tiên chỉ nên làm một việc trong một lúc, tập trung trong công việc, không nên làm quá nhiều việc cùng một lúc. Mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của thầy Châu Đình Linh