Bí quyết tăng năng suất làm việc - Làm ít, được nhiều: Bài 2 - Châu Đình Linh

Video "bạn sử dụng thời gian như thế nào" Được chia sẻ bởi thạc sĩ Châu Đàm Linh về nội dung: Bạn sử dụng thời gian của bạn như thế nào? Những lý do khiến bạn tốn thời gian, cách để mỗi người quản lý thời gian. Mời các bạn nghe chia sẻ từ thầy Châu Đình Linh