Bí quyết tăng năng suất làm việc - Làm ít, được nhiều: Bài 3 - Châu Đình Linh

Video " Làm thể nào để quản lý thời gian hiệu quả" . Thạc sĩ Châu Đình Linh trình bày về việc làm thế nào để quản lý thời gian, làm chủ thời gian, cùng với nguyên tắc quản lý thời gian. Để quản lý thời gian hiệu quả thì chúng ta cần sắp xếp và ưu tiên công việc hợp lý, với những chia sẻ của thầy, người biết sắp xếp thời gian là người biết cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ.