Nghệ thuật Chinh phục Trái tim Khách hàng: Bài 5 - Châu Đình Linh

Video "Nguồn gốc tạo ra các cảm xúc" do thạc sĩ Châu Đình linh trình bày chia sẻ về nhu cầu cảm xúc; sự hình thành cảm xúc; Dòng cảm xúc tích cực; Cảm xúc tiêu cực, nên biết dừng lại cảm xúc tiêu cực, Cảm xúc trung hòa. Mời các bạn cùng theo dõi để biết thêm về nghệ thuật chinh phục khách hàng.