Hành trang giúp bạn làm sếp: Bài 2 - Lê Văn Phán

Video "Động lực thăng tiến trong bạn" là chia sẻ của thầy Lê Văn Phán về việc học hỏi kinh nghiệm để chuẩn bị thăng tiến, động lực để thăng tiến và thành công là sức mạnh thôi thúc sự quyết tâm cố gắng để làm sếp. Chúc các bạn thành công.