Hành trang giúp bạn làm sếp: Bài 3 - Lê Văn Phán

Video "Xây dựng uy tín cá nhân" do thạc sĩ Lê Văn Phán trình bày về cách chuẩn bị hành trang trong đó có uy tín cá nhân qua 3 nguyên tắc vàng: Lời nói, cẩn trọng, suy nghĩ trước sau; Hành động thông qua sự kiên quyết, làm được những gì mình nói; Nguyên tắc lời hứa và thái độ của bản thân gắn liền với việc xây dựng uy tín. Hi vọng chúng ta sẽ có những bài giảng ý nghĩa.