Hành trang giúp bạn làm sếp: Bài 5 - Lê Văn Phán

Video "Tìm hiểu về lãnh đạo" do thạc sĩ Lê Văn Phán chia sẽ về: lãnh đạo là gì, làm sao để lãnh đạo thành công, để trở thành người lãnh đạo cần có; Những phẩm chất của lãnh đạo qua 3 biết: Biết mình, biết người, biết việc; Người lãnh đạo là cuộc đời ảnh hưởng đến nhiều cuộc đời khác và làm thế nào để chúng ta tạo được sự ảnh hưởng. Mời các bạn cùng nghe chia sẻ của thầy.