Nghệ thuật Chinh phục Trái tim Khách hàng: Bài 1 - Châu Đình Linh

Video "Hiểu rõ trí óc bạn sẽ hiểu rõ hơn về trái tim" thạc sĩ Châu Đình Linh chia sẻ về bản chất của trái tim, bản chất cảm xúc, khách hàng là bàn cờ tổng thể; Bản chất của quy luật của cảm xúc; Chinh phục cảm xúc quyết định được mọi vấn đề. Mời các bạn theo dõi khóa học để có thêm kỹ năng chinh phục khách hàng.