Nghệ thuật Chinh phục Trái tim Khách hàng: Bài 2 - Châu Đình Linh

Video "Bộ não của nam và nữ khách nhau như thế nào?" thạc sĩ Châu Đình Linh trình bày những chia sẻ về bộ não của nam và nữ, cách tính độ trưởng thành của nam và nữ, minh chứng cho thấy nam đơn giản nên nam có chỉ có thể làm 1 việc cùng 1 lúc, và não của nữ phức tạp hơn nên trong cuộc sống nữ có khả năng làm nhiều việc cùng 1 lúc; Vì vậy khi gặp khách hàng chúng ta nên tùy vào giới tính mà tiếp cận. Hi vọng các bạn sẽ có những giờ học thật thú vị.